راه هاي افزایش حقوق

راه های افزایش حقوق

راه هاي افزایش حقوق
راه های افزایش حقوق


 با پیروی از هشت رهنمود می توانید نقاط  تحریک پذیر ذهن مقامات سازمان را تحت تاثیر قرار داده،
و زمینه را برای افزایش حقوق  خود فراهم کنید

برای دستیابی به پیشرفت ثابت ضرورت دارد که از آخرین اطلاعات در قلمروی کسب و کارتان آگاه شوید.

در غیر اینصورت چنین فرض می شود که طالب پیشرفت و ارتقاء مقام نیستید.

ارتباط حرفه ای صمیمانه ای را با مدیرتان برقرار کنید.

روسا  انتظار دارند که کارکنان به دیده احترام به آنان بنگرند و مقام آنان را مهم شمرند.

از این رو کارکنان زیرک و باهوش، از هر مجال برای تحسین عملکرد خوب و برازنده روسا سود می برند.

به عناوین مختلف عملکرد خوب و شایسته خود را مطرح کنید

هرگز تصور نکنید که انجام کار خوب به طور خودکار شما را به سوی افزایش حقوق سوق داده است .

شما باید با بهره گیری از هر فرصت، بدون اینکه تحت تاثیر غرور و تکبر قرار گیرید،

توجه دیگران بخصوص افراد بالادست را به عملکرد شایسته خود جلب کنید و نامتان را در ذهنشان زنده نگه دارید.

معاشرت با افراد شاخص ومعتبر سازمان موجب خوشنامی و اعتبار شما می شود.

بنابراین از حشر و نشر با افراد برجسته غافل نشوید و آنان را در جریان فعالیت های خود قرار دهید.

تکرار، در تبلیغات، مهمترین نقش را به عهده دارد و موجب شهرت کالا می شود.

نام کالاست که ذهن مردم را به سوی شما سوق می دهد نه نکاتی که در مورد آن ادعا می کنید .

بنابراین فراموش نکنید، این تنها شمایید که با اشاره به عملکرد شایسته و یا کالایی ارزنده اسباب شهرت خود را فراهم می کنید .

برای اینکه به طور قطع، در دستیابی به پیشرفت و ارتقاء مقام گوی سبقت را از همکارانتان بربایید، با عملکرد شایسته مقامات ارشد را متقاعد کنید که در مقام و موقعیت کنونی خویش بهترین هستید.

می توانید بعضی وظایف خود را به دیگران واگذار کنید تا فرصتی برای قبول مسئولیت بیشتر فراهم کنید.

راه های افزایش حقوق

 

مدیران ارشد با واگذاری وظایف دشوار خویش به کارمندان با صلاحیت، موجبات آسایش و آرامش خود را تامین می کنند.

کارمندان زیرک و باهوش نیز با بعهده گرفتن این قبیل مسئولیت ها مسیر ارتقاء مقام و افزایش حقوق خویش را هموار می سازند.

پیوسته مقامات را در جریان پیشرفت کارتان قرار دهید

  به آنان نشان دهید کاری که به شما واگذار شده به طور کامل در حال پیشرفت است.

به این ترتیب آنان درمی یابند  که شما فردی قابل اعتماد هستید و وظایف خویش را به طور کامل به  اجرا می گذارید.

قبل از تقاضای افزایش حقوق، بر اساس شایستگی خود نسبت به این هدف کار کنید.

برای دستیابی به این منظور باید خود را بلند مرتبه انگارید و شایسته حقوق بیشتر حس کنید.

این نکته را از یاد نبرید که ارزش شما در محل کارتان باید با دستمزدی که می ستانید جور و هماهنگ باشد، به مدیرتان بگویید که در قبال افزایش حقوق شما چه مزایا و منافعی عایدش می شود.

بسنجید و ببینید که زمان و موقعیت مناسب برای تقاضای افزایش حقوق کدام است.

به تجربه دریافته ام که  پس از انجام هر کار برجسته  و یا مسئولیتی خطیر، بهترین فرصت برای تقاضای افزایش حقوق است.

اگر به رغم انجام کاری عالی و تمام عیار، هنوز مدیرتان با افزایش حقوق شما موافق نیست، به احتمال زیاد هرگز با افزایش حقوق روبرو نخواهید شد.

بنابراین شاید بهتر این باشد در سازمانی مشغول به کار شوید که از تلاش شما بیشتر قدردانی  شود.

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

۷ تکنیک مهارت دقیق شنیدن

دقیق شنیدن

۷ تکنیک مهارت دقیق شنیدن

۷ تکنیک مهارت دقیق شنیدن

 


 

افراد قبل از هر چیز باید حس کنند که شما مایلید به سخنانشان گوش کنید.

در حقیقت توجه کردن به افکار و احساسات پرسنل زمینه های تشویق و تشریک مساعی را در آنان تقویت می کند و موجب رفع بسیاری از مسائل و درک هر چه بیشتر مطالب می شود.

در حقیقت گوش سپردن به مشکلات ملال انگیز و دلتنگ کننده کارکنان، بهترین اهرم برای تقویت روحیه و جلب توجه و احترام آنان محسوب می شود.

و مقدمه ای برای گسترش آفاق روشن و مفید کارهای جمعی تلقی می گردد.

این نکته را از یاد نبرید که شرط اول هر کار و فعالیت ثمر بخش، احساس آرامش است.

بنابراین اگر می خواهید کارکنانتان به کمال رشد برسند

باید نخست به ایشان مجال دهید که بر واکنش های عاطفی و هیجانات خود مسلط شوند.

و به آرامش باطنی دست یابند.

برای این منظور می بایستی با طرح پرسش های مناسب رنجهای روانی و خشم فروخورده آنان را به سطح آورید.

و با سخنانی شیرین و آرام و موزون و دوستانه یاریشان کنید که به تخلیه هیجانی خود دست بزنند و به تصفیه درونی خویش نائل آیند.

در غیر اینصورت احساس عدم ایمنی و آرامش خاطر ناشی از مسائل مکتوم، موجب نشخوار ذهنی ایشان شده

و اجازه نمی دهد که از تمام توش و توان خویش بهره گیرند.

اگر احساس می کنید گرفتارتر از آن هستید که بتوانید با کارکنانتان گفتگو کنید

و از احساسات وافکار آنان باخبر شوید، این عبارت نغز و ارزنده را به یاد آورید:

پذیرش شفابخش و عدم پذیرش زیان آور است.

این عبارت ساده که در عرصه کسب و کار معنا و مفهومی عظیم دارد بدان معناست که

مدیر موفق نه تنها باید پرسشهای مناسبی را مطرح کند بلکه باید شنونده خوبی نیز باشد.

هفت پیشنهاد برای مهارت دقیق شنیدن

  1. با تمام وجود سخنان مخاطب را کانون توجه قرار دهید.
   هنگام شنیدن تا حد ممکن، هوش و حواس و هشیاری خود را به خدمت فراخوانید.
  2. به طور مستقیم به طرف مقابل نگاه کنید و با کلمات زیبا و تشویق کننده به چهره ایشان و به سخنان او گوش کنید.تماس چشمی، طرز قیافه هوشیارانه و پرمعنا و کمی خم شدن به طرف گوینده، بر توجه دقیق و عمیق شنونده دلالت دارد.
  3. هنگام گوش کردن، در مقابل حواس پرتی و آشفتگی خاطر مقاومت کنید.اگر در دفترتان سرگرم گفت و شنود هستید، به منشی خود یادآوری کنید که برای مدتی پاسخگوی تلفن نبوده و یا کسی را به حضور نخواهید پذیرفت.
  4. هنگام گوش کردن به سخنان طرف مقابل در کمال شکیبایی بنشینید و مادام که سخنانش پایان نپذیرفته، لب به سخن نگشایید. عدم انطباق نقطه نظرهای شما و کارکنانتان الزاما بدان معنا نیست که حق به جانب شماست.
  5. به نقطه نظرهای خوب کارکنانتان پیرامون افزایش تولید و کاهش ضایعات ارج نهید و از آن سود ببرید.شنونده خوب همواره ایده ها، مفاهیم و اصول را کانون توجه قرار داده و شنونده ضعیف پیوسته در نکات جزئی و پیش پا افتاده و یا حاشیه مطالب گم می شود.
  6. نه به طرز بیان، بلکه به معنا و مفاهیم توجه کنید.بیشتر به دنبال این باشید که به مقصود و مفهومی که گوینده در پی تبادل ان است توجه کنید.
  7. برای درک کامل سخن گوینده به آهنگ و لحن کلامش توجه کنید.گاه معنای کلمات با مفهوم لحن بیان ابدا همخوانی ندارد. توجه به حالات و حرکات از قبیل طرز قیافه، ژستها و حالت چشمها، نقاب بی تفاوتی را از چهره بر میکشد.هیجانات مدفون، خشم فروخورده و میل پنهانی به انتقام جویی را برملا می کند.

   

  گردآوری: روناک روشنگر

  گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

  منبع؛

  راهنمای کسب قدرت و نفوذ در دیگران؛ جیمز وان فلیت

شش طریق برای صدور فرمان

فرمان ها

شش طریق برای صدور فرمان

شش طریق برای صدور فرمان


 

قدم اول این است که برحسب پیچیدگی و نوع کاری که مایلید تحقق یابد، تعیین کنید که دستور شما شفاهی خواهد بود و یا کتبی.

سپس با توجه به رهنمودهای زیر دستوری جامع و اثر بخش صادر کنید:

 1. متناسب با نوع و اهمیت کار، دستور بدهید.طبیعی است که برای راه اندازی ماشین آلات یک کارخانه در ساعتی خاص، نیاز به ده صفحه دستورالعمل نیست.حال آنکه برای کار در یک پروژه ضرورت دارد که دستورالعمل های فنی گام به گام ذکر شود.

  دستور کوتاه  را نباید کم اهمیت تلقی کرد، یک دستور ساده می تواند طرحی  پیچیده را راه اندازی کند.

 2. با الفاظ روان و قابل فهم سخن بگویید.کلمات پیچیده به دشواری تلفظ می شود و سخن را در گوش  سنگین و نامطبوع می سازد.بعکس کلمات ساده و پرمحتوا شنوندگان را جذب می کند.

  آنان با میل و رغبت به گوینده می نگرند و با علاقه و اشتیاق به سخنانش گوش فرا می دهند.

 3. حتی اگر با انبوهی از جزییات کار روبه رو هستید، هر بار ذهن را بر موضوعی واحد متمرکز کنید.در غیر این صورت اغتشاش ذهنی به شما اجازه نمی دهد که هدف و موضوع اصلی را پیگیری کنید.برای جلوگیری از هر گونه سردرگمی احتمالی، لازم است که دستورات مغایر با روال عادی کار را به طور کتبی صادر کنید.

  برای نوشتن دستوری روشن، قابل درک و برانگیزاننده، رعایت سه نکته الزامی است:

  الف) از زبان و کلام خود استفاده کنید.
  به استثنای مواردی که اشاره به لغات و اصطلاحات فنی لازم است، از الفاظ ساده و در حد امکان دوسیلابی استفاده کنید.

  ب) برای صدور دستور کتبی از شیوه نوشتاری خود سود ببرید.

  ج) شیوه نوشتاری مشخصی را بسط و توسعه دهید.

  اگر دستور کتبی شما فاقد امضاء بود، هر فرد با نیم نگاهی دریابد که شما این نامه را نگاشته اید.

  د) هرگز درصدد نباشید که برای صدور دستور کتبی نکات گرامری را به طور دقیق رعایت کنید.

  کارشناسان توصیه می کنند که از طرف مقابل تقاضا کنید  آنچه ضمن دستور به او گفته اید، به زبان بیاورد.

  این روش را می توان برای اطمینان از این که دو نفر تا چه اندازه بر سر هدفی مشترک  توافق دارند به کار برد.

 4. از زیر دستانتان تقاضا کنید، از طرح هر گونه سوال برای درک هر چه بهتر دستورات شما دریغ نکنند.

  وقتی دستوالعمل هایی را برای گروهی تعیین می کنید، هرگز فرض را بر این نگذارید که چون پرسشی در کار نیست، همه نکات به روشنی درک شده است.

  مشاهده می شود که بعضی افراد همه چیز را به صراحت درک نکرده اند صرفا به این دلیل که نمی خواهند بی اطلاعی خود را نزد دیگران آشکار کنند، از طرح پرسش صرفنظر می نمایند.

 5. برای حصول اطمینان از اینکه دستور شما به خوبی درک شده است .پرسش هایی را نظیر آنچه در زیر می آید مطرح کنید.– جان، برای برخورد با این مسئله چه برنامه ای دارید؟

  -استیو، نقطه نظر شما درباره برخورد با این قضیه چیست؟

  -آیا می دانید چرا این رینگ بر روی این قطعه نصب شده است؟تا حد امکان از دستور شفاهی استفاده کنید.
 6. مدیرانی که با جسارت تصمیم می گیرند و عواقب اعمالشان را می پذیرند، دامنه  اقتدارشان را گسترش می دهند و افراد را به اطاعت از خویش وا می دارند.

  مدیران مقتدر همواره در ناملایمات و فراز و نشیب ها خونسردی خود را حفظ کرده و با درایت بحرانها را فرو می نشانند.

  برخورد آرام مدیر با وقایع ناگوار موجب اعتماد به نفس کارکنان شده و این پیام را به آنان منتقل می کند که این مسئله قابل حل و فصل است.

  گردآوری: روناک روشنگرگروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

  منبع:راهنمای کسب قدرت و نفوذ در دیگران؛ جیمز وان فیلت

هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان

هفت تکنیک برای تقویت

هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان
هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان


 

تکنیک اول:

نخست کادر و افراد را از احساسی که نسبت به آنان دارید باخبر کنید،; غالب کارکنان از این جهت که نمی دانند روئسا نسبت به آنان چه تصوری دارند; و عملکردشان را چگونه ارزیابی می کنند مدام در نگرانی به سر می برند.

با آگاه کردن افراد از عملکرد قبلی هرگز اجازه ندهید; که آنان درباره آنچه در سازمان می گذرد به حدس و گمان متوسل شوند.

روئسا لازم است که گاه اطلاعات جمع آوری شده از عملکرد قبلی را در جدولی ارزیابی کرده; و نسخه ای از آن را در اختیار فرد قرار دهند.

فرم ارزشیابی باید نشانگر کاستی ها و نواقص و افزایش پوانهای مثبت و اطمینان بخش باشد.

باید معلوم شود که آیا فرد به پیش می تازد، راکد مانده است و یا اینکه سیر نزولی می پیماید.

دومین تکنیک:

همواره افراد را در قبال عملکرد خوب و شایسته تحسین کنید.

روئسا می توانند در مقام تحسین با حسن بیان، آهنگ گرم و سخنان دلپذیر،; آتش اشتیاق را در دل کادر و افراد شعله ور کرده و آنان را به سعی و عمل بیشتر برانگیزند.

سومین تکنیک:

برای تقویت تواناییهای کارکنان به این نکته توجه کنید; که هنگام تحسین افراد از تملق و چاپلوسی بپرهیزید.

استفاده از کلماتی نظیر: بهترین، بی نظیر و بی مثال،; افراد را در خلوص و صداقت شما دچار شک و تردید می کند.

هفت تکنیک برای تقویت توانای
هفت تکنیک برای تقویت توانایی های کارکنان

چهارمین تکنیک:

برای ارتقای توانایی های کارکنان می گوید گام برداشتن در راه رشد و پیشرفت; مستلزم آن است که شغل و حرفه افراد را بزرگ و ارزشمند شمرید.

پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار” را مطالعه کنید.

تقریبا تمام کارکنان، حتی سرایداران، تنها زمانی سودمند و مفید واقع می شوند که حس کنند وجودشان کارساز است و عدم حضورشان در نظم سازمان خلل وارد می کند.

پنجمین تکنیک:

طرحها و برنامه های عمده را، قبل از طی کردن مراحل نهایی،; با کارشناسان ارشد سازمان در میان گذارید و آنان را در قبال انتقال این اطلاعات به زیر دستانشان مسئول بشناسید.

ارائه اطلاعات به کارکنان قبل از انتشار رسمی آن،; احساس اهمیت و مسئولیت را در افراد برمی انگیزد و شرایطی را فراهم می کند; که آنان برای تکمیل طرح و برنامه جدید، کوشش به خرج دهند; و برای موفقیت هر چه بیشتر طرح مساعدت و تشریک مساعی کنند.

ششمین تکنیک:

اگر حس می کنید تغییرات برنامه ریزی شده شرکت بر وضعیت شغلی هر یک از پرسنل تاثیر می گذارد،; بی درنگ او را در جریان این موضوع قرار دهید.

هفتمین تکنیک:

حتی اگر تغییرات آتی شرکت در وضعیت شغلی افراد بی اثر است،; این موضوع را به اطلاع آنان برسانید.

یک سوء تفاهم کوچک می تواند به سرعت و سهولت موجبات تلخکامی افراد را فراهم آورد; و مسائل حاد و عمیقی را در پی داشته باشد.

با توصیف آنچه در شرکت می گذرد و ارائه اطلاعات در مورد برنامه ها; و تغییرات احتمالی می توان به سادگی بر این قبیل مسائل غلبه کرد.

علاوه بر همه اینها یکی از مهم ترین وظایف کارکنان این است; که با صراحت به مسائل و حقایق اشاره کنند و کارفرمایان را از آنچه واقعا در سازمان می گذرد با خبر سازند.

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

رسیدگی به کارهای نا تمام

رسیدگی به کارهای نا تمام

رسیدگی به کارهای نا تمام

رسیدگی به کارهای نا تمام


 

کار ناتمام واژه ای است که همه گرفتاری های زندگی شما; را که تاکنون از عهده آنها برنیامده اید مشخص می کند.

ممکن است شما با گرفتاری های قانونی، مالی، رابطه ای، سازمانی، مربوط به سلامت و یا کاری; که تنها مقداری از آنها به شمار می آیند، دست و پنجه نرم کنید.

وقتی که اجازه می دهید این دردسرها به وجود می آیند آنها شما را غرق می کنند.

دلیل آن که بیشتر افراد با این کار ناتمام روبرو نمی شوند،; ترس است.

ترس شک را بوجود می آورد  و شک به کمبود اعتماد به نفس می انجامد.

این چرخه زیانبار است، اگر متوقف نشود،; مارپیچی نزولی آغاز می گردد و خیلی زود شدت می یابد.

ناگهان عنان زندگی از دست شما خارج می شود،; این بار اضافه مانند وزنه ای سنگین بر دوش شماست.

این امر ممکن است شما را از حرکت بازدارد.

نتیجه، نابودی عظیم نیرو و توان شماست،; بعضی افراد، در طی سالها، آن قدر کار نا تمام بر جای می گذارند; که گویی فیلی به دنبال خود می کشند.

رسیدگی به کارهای نا تمام
رسیدگی به کارهای نا تمام

از سه طریق با این وضع برخورد می کنید.

۱- ممکن است بازی انکار را انجام دهید.
بعضی افراد تظاهر می کنند واقعا اتفاقی نیفتاده است; و ترجیح می دهند در دنیای تخیلی زندگی کنند.
نتیجه انکار معمولا شرایط متغیری است که به مذاق شما خوش نمی آید.

۲- ممکن است دچار بلاتکلیفی شوید.
زندگی دچار وقفه می شود و شما روی آب قدم برمی دارید.;
به عقب برنمی گردید اما پیشرفتی هم نمی کنید،; ترسناک است و البته کار ناتمام هنوز آن جاست،; منتظر برای آنکه با آن روبرو شویددر بلاتکلیفی بودن شما را درمانده می کند.

۳- ممکن است با مسئله مواجه شوید و جلو برویدبه نظر می رسد مرحله عملی آشکار مسئله همین است،; در حالی که بسیاری از افراد، انتخاب قبلی را بر می گزینند.

چرا؟

ما معمولا برخورد را دوست نداریم، ناراحت کننده است; و در آن خطری شخصی وجود دارد.

بعضی اوقات دردناک هم هست وممکن است آن طور که شما می خواهید کارایی نداشته باشد.

این جا عبارتی است که به شما کمک می کند به درون ترستان قدم بگذارید.

بیشتر اوقات ترس تنها در ذهن ما وجود دارد، تخیلات ما قدرتمند است.

اغلب موضوعات کوچک از حد خود خارج می شوند،; و ما چنان تصاویر ذهنی ای می سازیم که وقتی با حقایق مقایسه می شوند،; مسخره به نظر می رسند.

آتشنشان ها به حیطه ترس قدم می گذارند; و چون این کار را می کنند ترس ناپدید می شود.

آنان در رویایی با ترس، می توانند روی وضعیت اضطراری تمرکز کنند; و از عهده کار برایند.

عامل مهم دیگر، نیرویی است که شما هنگامی که در ترس به سر می برید،; به مصرف می رسانید.

شما نمی توانید از عهده فرو خوردن همه آن شور و شوق زندگی خود برآیید.

این کار ظرفیت شما را محدود می کند.

اگر می خواهید اعتماد به نفس به دست آورید، سرعت پیشرفتتان را افزایش دهید; و نیرویتان را به بالاترین حد ذخیره کنید.

شما باید با ترس هایتان مواجه شوید.

همین حالا تصمیم بگیرید که یکبار برای همیشه با کار ناتمام روبرو شوید.

به نحو احسن کوشش کنید.

کار نیمه تمام را پشت سر بگذارید و جلو بروید.

این کار را به شکل عادت درآورید.

زندگی شما پس از انجام دادن این کار، به گونه ای خوشایند ساده و منظم خواهد بود.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: قدرت تمرکز؛ جک کنفیلد

پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار

پیشرفت و ارتقاء

پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار

پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار


 

کلماتی که ادا می کنید و شیوه ای که مطلب مورد بحث را ادا می کنید; به طور مستقیم میزان نفوذ شما را در محیط کار تعیین می کند

و نشان می دهد که تا چه مدارجی می توانید پیشرفت کنید; و چه موقعیت ها و مقام هایی را احراز نمایید.

NLP و تحول عظیم در کسب و کار” را مطالعه کنید.

در این مقاله قصد داریم با ارائه سیزده تکنیک زیر; به شما بیاموزم که چگونه در سلسله مراتب اداری مدارج ترفیع ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر گذارید; و به منتهای درجه ی پیشرفت حرفه ای نائل آیید.

 1. از آنجائی که نمی توانید با زور و فشار به خواسته های خود جامه عمل بپوشانید،; ناگزیر هستید که در مقام سخن بر تاثیر کلام خود بیفزائید،; چندان که عواطف طرف مقابل بیش از حد عادی تحریک شود،; در موضع شما قرار بگیرد و با شما هم رای و هم صدا گردد.
  ۱۴ نقطه تحریک پذیر ذهن” را مطالعه کنید.
 2. برای پیوستن به جمع مدیران موفق باید بتوانیم همانند آنان سخن بگوییم; و مطلب مورد بحث را به گونه ای الغاء و استدلال کنیم که افراد آن را بپذیرند; و برای آنان جای تردید باقی نماند.
  NLP و کنترل گفتگو” را مطالعه کنید.
 3. نوع لباس، حالت چهره، مدل مو، شیوه نشست و برخاست، حالت چشم ها، تن صدا و فاصله نسبت به مخاطب، جملگی بر ذهن طرف مقابل تاثیری ماندگار به جا می گذارد; و بسیاری از احساسات و واکنش های او را در آینده تعیین می کند.

  پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار
  پیشرفت و ارتقاء در کسب و کار
 4. لبخند و گشاده روئی

  یکی از ارکان اساسی پیشرفت در کسب و کار محسوب می شود،; تبسم نباید ساختگی و تصنعی باشد بلکه باید از خلوص نیت گواهی دهد و از ژرفای  درون برخیزد.
  قدرت لبخند” را مطالعه کنید

 5.  هنگام گفتگو با طرف مقابل، مانند جسمی بی جان ساکت و بی حرکت ننشینید&بلکه با ذکر عباراتی کوتاه نظیر:
  که اینطور، البته، نشان دهید که به سخنانش توجه کامل دارید و به آن علاقمندید.
 6.  از طرح نکات کوچک و پیش پا افتاده اجتناب کنید،

  زیرا اشاره به چنین مطالبی افق فکریتان را کوچک جلوه داده; و به مقام و موقعیت شما آسیب می رساند.

 7.  هر گونه مخالفت و عدم توافق خود را در کمال آرامش و ادب بیان کنید;
  البته نقطه نظر خود را با بیان دلیل ارائه نمائید; چون نقطه نظرهای مخالفی که بر مبنای احساسات و عواطف بیان شود، ارزشمند نیستند.
 8. روابط و مناسبات اجتماعی خود را گسترش بخشید،; دستیابی به موقعیت خوب و دلخواه در محیط کار اقتضا می کند که با افراد مختلف به توافق برسید; و در صف واحد قرار بگیرید.
  ان ال پی و برقراری روابط اجتماعی” را مطالعه کنید.
 9.  صعود از نردبان ترقی مستلزم آن است که با میل و اشتیاق جانکاه از حرفه خویش استقبال کنید.
 10. از مخاطره جویی نهراسید.
  اگر جانب احتیاط برگیرید و از چاردیواری امن و راحت پا فراتر نگذارید،; تغیییری چشمگیر در کسب و کارتان مشاهده نخواهید کرد.
 11. افرادی که از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند; هرگز به کمال رشد نمی رسند و مدارج رفیع ترقی را طی نمی کنند.
 12. رشد و ترقی در کسب و کار نه تنها مستلزم نفوذ کلام است،; بلکه به میزان کافی محتاج ابتکار، نوآوری و خلاقیت است.
  NLP و تحول عظیم در کسب و کار را مطالعه کنید.
 13. برای کسب پیشرفت در حرفه خویش ناگزیر هستید; نظر مقام مافوق مدیرتان را به سوی خود جلب کنید و او را به نحوه انجام کارتان خشنود سازید.
  پیشرفت کار و زندگی با ۸ نکته” را مطالعه کنید.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

راهنمای کسب قدرت و نقوذ در دیگران؛ جیمز وان فیلت

هدایت دیگران در جهت اهداف

هدایت دیگران

هدایت دیگران در جهت اهداف

هدایت دیگران در جهت اهداف


 

چگونه دیگران را در جهت اهداف خویش هدایت کنیم؟

در این مقاله به تکنیک هایی اشاره می کنیم که با پیروی از آن می توانید; دیگران را با خود همراه و هم افق کنید و رفتارشان را در جهت اهدف و مقاصد خویش هدایت نمایید.

اهمیت افراد را در نزدشان محسوس کنید

انسان در جوهر، تشنه حیثیت و بزرگی شخصیت است; و هر کس بر این نقطه ضعف تاثیر بگذارد، می تواند با او کنار بیاید و محبوب وی واقع شود.

بنابراین برای اینکه دیگران را با خود هم رای و هم صدا کنید،; تنها کافی است که با توجه به موقعیت و منزلت مخاطب خویش، بر یکی از خصوصیات مثبت و شاخص وی تاکید کرده; و غریزه ابهت و عظمت را که چون آتشی سوزان از عمق وجودش زبانه می کشد اقناع نمایید.

با پیروی از این روش به طور قطع می توانید هر ناآشنایی را به گفتگو وادارید و در او تاثیر بگذارید.

هدایت دیگران
هدایت دیگران در جهت اهداف

فرمانده یا فرمانبردار

وقتی دو نفر برای اولین بار با هم روبرو می شوند،; در مقام سخن، یکی از آنان رهبر و هدایتگر می شود; و فرد مقابل تابع و پیرو.

من در زندگی به این واقعیت پی برده ام که در یک جمع دو یا چند نفره،; هر کس توقع دارد که دیگری سخن آغاز کند و هدایتگر گفتگو شود.

توجه به این نکته به شما مجال می دهد که با باز کردن سر صحبت; در هر کجا، ستاره فعالیتهای اجتماعی و نقل محافل و مجالس شوید.

دستیابی به خدمات بیشتر و ارزانتر

آیا مایلید پس از مراجعه به رستوران، فروشگاه، اداره و یا هر جای دیگر خدمات بهتری بستانید; و یا به فوریت به کارتان رسیدگی شود؟

چنانچه گفتیم آرزوی اهمیت یافتن و بزرگ شمردن یکی از عمیق ترین تمایلات نفسانی بشر است،; پس برای اینکه در نخستین برخورد با هر کس، او را مجذوب و مفتون خود کنید،; تنها کافی است که ویژگی قابل توجهی را در وی یافته و آن را صادقانه بستایید.

برانگیختن حس برتری دیگران

انسان به حکم غریزه گمان می کند دست کم از یک جهت نسبت به دیگران برتری دارد.

از این رو شما می توانید با ارضاء این غریزه، هر وقت و در برخورد با هر کس،; به طور اختیاری رابطه ای صمیمانه با وی برقرار کنید و او را در جهت انجام خدمات بیشتر و بهتر برانگیزید.

اشاره به نام، حرفه و سرگرمی

برای وا داشتن غریبه ها به سخن گفتن و همسازی و انطباق با شما،; دقت خود را به علایق و تمایلات آنان معطوف کنید.

یکی از شیوه های آشکار و موثر برای مقبول واقع شدن در نزد نا آشنایان آن است; که نامشان را بدانیم و اهمیت آن را برایشان محسوس کنیم.

دومین شیوه، واداشتن آنان به سخن گفتن درباره کسب و کارشان است.

برای این منظور تنها کافی است با ذکر عبارتی نظیر: من همیشه به شغل شما علاقمند بوده ام،; ممکن است اطلاعاتی در این خصوص در اختیارم بگذارید؟

سومین شیوه، وا داشتن آنان به سخن گفتن درباره سرگرمی هایشان است،; جالب اینکه اغلب در کارهای تفریحی و سرگرمی هایشان ماهر و کارآمدترند تا شغل و پیشه اصلی خویش.

با تمرین و بکارگیری این تکنیک ها، بزودی حس می کنید; که ترس از سخن آغاز کردن با غریبه ها در وجودتان محو و زایل شده است.


 

گردآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:
راهنمای کسب قدرت و نفوذ در دیگران؛ جیمز وان فیلت

طراح خوشبختی

طراح خوشبختی

طراح خوشبختی
طراح خوشبختی


 

پرفسور میهالی، استاد دانشگاه میشیگان بیش از سی سال وقت خود را صرف احساس خوشبختی کرده است.

در نتیجه بررسی های خود، او به هشت ویژگی دست یافته که می توان از آن استفاده نمود.

هر یک از این ویژگی ها یک خوشبختی بالقوه می باشند.

وقتی این موارد را بخواهید، می توانید شروع شادی را در خود تجربه کنید.

هشت عامل آزاد کننده خوشبختی به قرار زیر است:

 1. هدف های روشن و واضح
 2. بازخورد فوری
 3. توانایی تمرکز کردن روی کار درست
 4. امکان تمام کردن موفقیت آمیز
 5. کار با تمام وجود
 6. از دست دادن خودآگاهی
 7. احساس کنترل
 8. خطای زمانی
۱- هدف های روشن و واضح

داشتن هدف های روشن و واضح سببی است; که توجه خود را از گزینه های بیش از اندازه زیاد به گزینه های محدود بدهیم،

ببینیم که برای ما چه اتفاقی می افتد و بر اساس آن واکنش نشان دهیم.

بنابراین ساده ترین راه تبدیل کردن هر کار و وظیفه به یک تجربه خوشایند این است; که قصد، نیت یا هدفی را در ارتباط با کارمان در نظر بگیریم.

در شرایطی که کارجالب نیست و حالت تکراری دارد، باید به خود کار توجه کنیم.

۲- بازخورد فوری

توجه داشته باشید که ذهن انسان از مکانیزم سیبرنتیک برخوردار است; ومغز هدفی را انتخاب می کند و  به آن نزدیک می شود،;

برای اینکه به مغز خود کمک کنیم که سریع تر به هدف برسد; باید پیوسته آن را راهنمایی کنیم و به آن بازخورد بدهیم; تا متوجه شود آیا در راستای رسیدن به هدف حرکت میکند یا نمی کند.

طراح خوشبختی
طراح خوشبختی
۳- توانایی تمرکز کردن روی کار درست

اغلب ژنهای ما می توانند در آن واحد روی چند موضوع متفاوت تمرکز کنند.

اما اگر بتوانید شما در هر لحظه به یک موضوع فکر کنید موفق تر می شوید.

وقتی از نیوتن پرسیدند چگونه قانون جاذبه را کشف کرد،; او جواب داد:

اگر شما هم تمام وقت خود را صرفا به ان موضوع معطوف می کردید می توانستید آن را پیدا کنید.

۴- امکان تمام کردن موفقیت

یکی از عوامل مهم در بهبودی موفق از بیماری، امیدواری است.

این باور که اگر فرصت کافی بدهید شرایط بهتر می شوند.

برای رسیدن به احساس وجد و نشاط  باید در خود احساس امیدواری ایجاد کنیم.

احتمال موفقیت ما در هر کاری که می کنیم در صورتی بیشتر می شود; که نگرش ها و اقداماتی را برگزینیم که در محدوده کنترل ما باشد; و احتمال به دست آوردن خواسته ما را در این زمان یا در آینده افزایش دهد.

۵- کار با تمام وجود

وقتی کاری را به خاطر خود آن کار انجام می دهیم،; احتمال شاد و با طراوت شدن خودمان را افزایش می دهیم.

۶- از دست دادن خود آگاهی

وقتی جاری می شویم و به خلسه می رویم دیگر قضات دیگران برایمان مهم نیست،; برای آن حالتی که در ان قرار داریم مهم است.

طراح خوشبختی
طراح خوشبختی
۷- احساس کنترل

وقتی بتوانیم درباره ساده ترین اتفاقات زندگی خود تصمیم بگیریم،; این که کجا بنشینم، میزمان را چگونه مرتب کنیم و …،

امکان شادی و نشاط را در زندگی خود افزایش می دهیم.

۸- خطای زمانی

تبدیل دقیقه ها به ساعت ها و تبدیل ساعت ها به دقیقه ها

آیا تاکنون اتفاق افتاده کاری بکنید و به نظرتان برسد; که وقت به کندی یا با سرعت زیاد می گذرد؟

ما در بعضی از مواقع دچار تحریف زمان می شویم.

ما زمانی به حالت وجد و نشاط می رسیم که تعادلی میان ادراک ما از چالشی که با آن روبه رو هستیم; و ادراک از توانائی هایمان برای روبرو شدن با چالش فراهم آید.

زندگی حرکت پیوسته میان احاطه و چالش است، جریان پیوسته ای از کشش و تحکیم دستاوردها و آموخته هایمان.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع: زندگی تان را در هفت روز تغییر دهید