۵ باور کمبود ثروت که باعث بیماری میشوند

۵ باور کمبود ثروت که باعث بیماری میشوند

۵ باور کمبود ثروت – بعضی از باور های محدود کننده مانند باورهای کمبود ثروت باعث بیماری هایی در افراد میشود; که در این مقاله به انواع آنها و دلیل بوجود آمدن آنها در افراد میپردازیم.

قبل از این که بخواهیم در مورد باور ها بحث کنیم ابتدا لازم میباشد در مورد آن بیشتر توضیح دهیم :

باور چیست ؟

باور فکریست که بار ها و بارها برای ما تکرار شده است.
ما آنچه را باور میکنیم نمیبینیم. بلکه انچه را که الان میبینیم باور کرده ایم; و این واقعیت زندگی ماست. و واقعیت زندگی ما انسان ها را باورها و کیفیت باور های ما میسازند;  و جالب اینجاست که جهان هستی و کاینات نیز باور های ما را به ما ثابت میکنند

شناسایی باور های ما کار ساده ای نیست. چرا؟ چون از روی رفتار ما انسان ها مشخص میشوند

حال میخواهیم رفتار های افراد و این که از چه باور هایی نشات گرفته اند را برسی کنیم

رفتار اول: حرص

چرا بعضی از انسان ها حرص میزنند نسبت به همه چیز؟ پول، غذا، آب، مسکن، شغل، و….؟
چون بر این باور میباشند که ممکن است پول ها، ثروت ها، غذاها،; مسکن، و شغل ها تمام شوند و برای همین حرص میزنند.
و تمام این رفتار ها از باور کمبود نعمت در جهان هستی نشات میگیرد.; وفکر میکنند همین یک مورد بود . همین یک غذا بود، همین یک مسکن بود، همین یک شغل بود; و دیگر کسی نمیتواد در این شغل موفق شود و وقتی یکی در شغلی موفق شود، به همین دلیل حرص میزنند

رفتار دوم: عجله کردن5 باور

بعضی افراد بسیار عجول هستند و میخواهند راه یک ساله را یک شبه بروند .
این افراد بر این باورند که فکر میکنند نعمت های جهان هستی; تمام میشوند واین نیز از باور کمبود نعمت در جهان هستی نشات میگیرد; که این افراد فکر میکنند که اگر کسی زودتر از این افراد; در کاری موفق شود آنها دیگر در ان کار موفق نمیشوند.

رفتار سوم: طمع 5 باور

بعضی افراد هم در کار خود طمع میکنند و بیشتر از حق خود میخواهند; چرا؟ چون فکر میکنند همین یک مشتری را برای محصول خود دارند; و مشتری ها تمام میشوند به این دلیل طمع میکنند.
که این رفتار هم نشات گرفته از باور های کمبود در ذهن انسان ها میباشد.

رفتار چهارم:  ترس

خیلی از انسان ها میترسند و طمع میکنند. میترسند و برای همین حرص میزنند.; میترسند و عجله میکنند. اما ترس از چه چیزی؟; ترس از این که نعمت های الهی تمام شوند.
که این رفتار هم کاملا نشات گرفته از باور کمبود نعمت های الهی هست; که فکر میکنند ثروت های جهان هستی تمام میشوند

رفتار پنجم: رُبا

افرادی که رُبا میگیرند بر این باورند : ما که الان نمیتوانیم سریع سهممان را از جهان بگیریم; پس اینطوری میگیریم و نمیتوانند صبر کنند تا با پول خودشان موفق بشوند.
و این رفتار هم نشات گرفته از باور های کمبود نعمت درون ذهنشان میباشد.

حال ما با برسی و دانستن این رفتار ها که نشات گرفته از چه طرز تفکر; و باوری درون ذهن ماست متوجه میشویم که اگر همچین رفتار هایی درونمان وجود دارد; نشات گرفته از باور های محدود کننده ی کمبود فراوانی و نعمت است; وتا زمانی که این باور ها و طرز تفکر ها درون ذهن ما باشند ما نمیتوانیم پولدار و ثروت مند شویم .

پس اگر همچنین رفتار هایی درونتان دارید به شما توصیه میکنم; که مقاله ی [highlight bgcolor=”#1892e2″ txtcolor=”#ffffff”]باور فراوانی ثروت و تئوری ذهنیت فراوانی[/highlight] را مطالعه کنید و بار ها و بار ها آن را با خود تکرار کنید; تا باور های فراوانی ثروت درون شما نهادینه شود.

لطفا در صورت مفید بودن این مقاله جهت استفاده ی دوستان و کمک به ما;و دیگران مطلب را با کلیک روی آیکون های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

 
ایمان طوسی
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

 

۵ باور کمبود ثروت که باعث بیماری میشوند