آیا زن و شوهر باید بهترین دوست یکدیگر باشند؟

آیا زن و شوهر باید بهترین دوست یکدیگر باشند؟

آیا زن و شوهر باید بهترین دوست یکدیگر باشند؟


آدم های زیادی بر این باورند که ازدواج ارتباطی (نکته های موثر قبل از ازدواج)است

که در آن اصل دوستی باید تا حد نهایی و صمیمانه ترین درجه اش وجود داشته باشد. به نظر من آنها اشتباه می کنند.

ساختار ازدواج با دوستی همپوشی دارد اما هم معنا با آن نیست.

ازدواج مشارکتی صمیمانه است، در حالی که دوستی صمیمیتی مشترک است.( ازدواج موفق)

دوستان اغلب سالها زیر یک سقف زندگی نمی کنند.

همچنین، صمیمیت مشترکشان به جای اینکه گسترده باشد، شدید است.

زوج ها در بسیاری از رخدادهای روزانه شریک هستند،

به طوری که حالت احساسی یک همسر تاثیر مستقیمی در دیگری دارد.

در نتیجه، بار نظام زندگی زناشوئی به راحتی می تواند سنگین شود.

بعلاوه در ارتباط دوستانه، نیازها و علایق دو نفر که مستقل هستند،

مورد تاکید قرار می گیرد، در حالی که تمرکز ازدواج اغلب بر خانواده است.

معنای بهترین دوست مفهومی مبهم است.

بچه ها و نوجوانان اغلب فردی را که شبیه خود آنان است انتخاب می کنند و او را بهترین دوستشان می نامند.

در برخی از حیطه های بزرگسالان، مفهوم بهترین دوست چیزی متعلق به سنین جوانی در نظر گرفته می شود.

در ارتباط دوستانه ی حقیقی، فضایی به وجود می آید که در آن همه ی احساسات و هیجانات آزادانه بیان می شوند.

مشارکت مستمر و بدون مانع همه ی احساسات و هیجانات است که خیلی اهمیت دارد.

بهترین دوستان خودشان را برای یکدیگر آشکار می سازند و از جلوه ی کامل افکار و احساسات خالص یکدیگر استقبال می کنند.

بهترین دوستان احساس و عمل شان مطابق یکدیگر است.

آنها در ارتباط با هم، نقش هایی نادرست و غیر واقعی از خودشان منعکس نمی کنند،

هیچ ممنوعیت یا محدودیت احساسی و کلامی بینشان وجود ندارد.

اما در ازدواج، نزدیکی مستمرجسمانی و همه مسئولیت ها و گرفتاری های مشترک،

نیاز به درجه ای از فضای خصوصی احساسی را به وجود می آورد.

اگر هر همسرفردیت خود را حفظ نکند وتا حدی به حریم احساسی اش مطمئن نباشد،

به احتمال قوی بیشتر ازدواج ها تخریب خواهند شد.

دو جنبه دیگر دوستی در مقابل ازدواج

وقتی مشکلات خیالی و ترس های بی پایه و اساس پدیدار می شوند،

به جای اینکه همسرتان را درگیر آنها کنید، می توانید به بهترین دوستتان رجوع کنید.

حضور فردی مطمئن که بتوانید مشکلاتتان را با او در میان بگذارید،

می تواند فشارهای غیر ضروری روی ازدواج را کاهش دهد.

اشخاصی که بهترین دوستشان از جنس خودشان است، می توانند گواهی دهند که

مساله ای خاص درباره ی تعاملات مرد با مرد یا زن با زن وجود دارد که نمی تواند در بین دو جنس مخالف به وجود آید.

(محصول ازدواج موفق استاد پاکذات)

کلام آخر

همسرتان را با مسائل مختلف درگیر نکنید.

خواه همسرتان را به عنوان بهترین دوست ببینید یا نه، نکته ی مهم این است که:

او را با خیال پردازی های خاص، آرزوها، هیجانات نامناسب یا دیگر اطلاعاتی که بهتر است پیش خودتان حفظ شود، درگیر نکنید.

موضوعاتی وجود دارد که نباید آنها را با همسرتان در میان بگذارید،

در حالی که می توانید به راحتی با دوستی خوب یا حتی یک دوست معمولی که می داند چطور رازدار باشد، در میان بگذارید.

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران