ان ال پی

ارسطو و حواس پنجگانه در ان ال پی

ارسطو و حواس پنجگانه در ان ال پی

ارسطو و حواس پنجگانه در ان ال پی


ارسطو و حواس پنجگانه در ان ال پی

در مدل ان ال پی، استراتژی های جزئی به روش استفاده ی شخصی از حواس پنجگانه و نظام ادراکی توجه می شود،

مانند تخیلات ذهنی، مکالمه با خود، واکنش های احساسی و … .

مانند ان ال پی ارسطو نیز عناصر پایه ی فرایندهای شناخت را بررسی می کند که ارتباط تنگاتنگی با دریافت های حسی دارند.

چیزی که با ادراک حسی همراه است، باید همان حافظه باشد.

با تکرار تناوبی حافظه چیزی به وجود می آید که مهارت است،

یک مهارت چندین حافظه را تشکیل می دهد و دوباره از مهارت، دانش حاصل می شود.( سطوح یادگیری در ان ال پی)

ارسطو و فرایندهای پایه تفکر

  • رد ادراک حسی در جسم ماندگار می شود.
  • ردهای به جا مانده تبدیل به حافظه می شوند.
  • تکرار متناوب حافظه ی مربوطه به پدیده ای باعث ایجاد نظام یا دسته بندی شده و به تجربه ی فردی یا قضیه کلی تبدیل می شود.
  • مجموعه ی این تجارب پایه های مهارت یا دانش را بنا می کنند.

بنابراین توانایی انسان در استفاده از حواس خود برای درک جهان و همچنین یادآوری و ارائه ی آنچه درک کرده است، ظرفیت ذهنی او را شکل می دهد.

با توجه به این که در ان ال پی از گزاره دستگاه عصبی به جا جسم استفاده می شود،

لذا توضیحات ارسطو مفاهیم اساسی فرایندهای ذهنی در ان ال پی را به تصویر کشیده است.( جسم و ذهن در ان ال پی)

برای مثال قضیه کلی که از تعدادی حافظه تشکیل می شود، یعنی واحدی در کنار بقیه که موجودیتی برای خود دارد،

ایده ی پایه ی موجود در ورای سطوح منطقی در ان ال پی را انعکاس می دهد.

به این صورت که گروهی از رفتارها، پایه های توانمندی خاص بنا می کنند،

گروهی از توانمندی ها، پایه های نظام باورها و ارزش ها را بنا می کنند،

گروهی از باورها و ارزش ها پایه های شخصیت را بنا می کنند.( سطوح عصبی – منطقی ان ال پی)

در استراتژی های جزئی، تمام این لایه های ادراک به نوعی با ادراک حسی کشف می شوند.

ارسطو حواس بدن را به پنج قسمت تقسیم کرده است:

  • بینایی
  • شنوایی
  • چشایی
  • لامسه
  • بویاییان ال پی

تقسیمات پنجگانه ی ارسطو دقیقا منطبق با پنج نظام ادراک در فرایندهای مدلسازی ان ال پی است.

بصری، شنیداری، ذائقه ای، احساسی، بویایی.( کانال های ترجیحی)

در مورد هر حس جفت های متناظر وجود دارد که در ا ن ال پی به آنها ریز مشخصه ها گفته می شود.( ساب مئالیته ها)

کیفیت دقیق مشخصه های حس شده از کانال های حواس پنجگانه اند.

برای نمونه کانال حس بینایی کیفیت مشخصه هایی مانند رنگ، روشنایی، شکل، عمقو از این قبیل را می تواند درک کند.

کانال حس شنوایی کیفیت مشخصه هایی مانند بلندی، ریتم، تن صدا و از این قبیل را درک می کند.

کانال لامسه کیفیت مشخصه هایی مانند فشار، دما، بافت، و از این قبیل را درک می کند

و به همین ترتیب حواس دیگر مشخصه های خاصی را درک می کنند که در بین این دو مقدار قرار می گیرند.

سیاه در برابر سفید، روشن در برابر مات، سکوت در برابر صدای بلند، بالا در برابر پایین، گرم در برابر سرد، سنگین در برابر سبک و الی آخر.

در نظر ارسطو ارتباط میان این مشخصه هاست که نحوه ی پاسخ انسان ها به تجربه های بیرونی را تعیین می کند.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

منبع:

مهارتهای ذهنی؛ رابرت دیلتز