من هستم

من هستم – جول اوستین

من هستم – جول اوستین

من هستم – جول اوستین

خیلی وقت ها ما از قدرت “من هستم” علیه خودمان استفاده می کنیم.

ما متوجه نمی شویم که چگونه بر آینده ی ما تاثیر می گذارد.

قاعده کلی اش این است: آنچه به همراه “من هستم” می آید، همیشه به دنبال شما می آید.

وقتی می گویید: من خیلی دست و پاچلفتی هستم “دست و پا چلفتی بودن” به دنبال شما می آید.

وقتی می گویید من خیلی پیر هستم، چین و چروک به دنبال شما می آید.

من خیلی اضافه وزن دارم. کالاری ها به دنبال شما می آیند.

درست مثل اینکه آن ها را دعوت کنید.

هر آنچه شما به همراه “من هستم” بیان می کنید، انگار دعوت نامه ای را به دستش می دهید.

در را باز می کنید و به آن اجازه می دهید تا در زندگیتان باشد.

و اما خبر خوب این است که شما انتخاب می کنید که چه چیزی به همراه “من هستم” بیان شود.

وقتی در طول روز بگویید: من خوشبخت هستم، خوشبختی به دنبال شما می آید.

من با استعداد هستم.

استعداد به دنبال شما می آید.

شاید حالتان خوب نباشد، اما وقتی می گویید: من سالم هستم، سلامتی در مسیر شما قرار می گیرد.

من قوی هستم، “قدرت” به دنبال شما می آید.

شما آن را به زندگی خودتان دعوت می کنید.

به همین خاطر است که شما باید مواظب چیزهایی که به همراه “من هستم” می آیند باشید.

هرگز نگویید من خیلی بد شانس هستم؛ من هرگز خوب استراحت نمی کنم.

شما ناامیدی را دعوت می کنید.

من ورشکسته هستم؛ من زیر قرض هستم.

شما درگیری را دعوت می کنید، کمبود را دعوت می کنید.

شما باید دعوتنامه های جدیدی را بفرستید.

صبح ها از خواب بیدار شوید، و چیزهای خوب را به زندگیتان دعوت کنید.

من خوشبخت هستم، من قوی هستم.

من با استعداد هستم، من منظم هستم.

من متمرکز هستم، من کامیاب هستم.

وقتی اینگونه صحبت کنید، خداوند به استعداد می  گوید که برو آن فرد را پیداکن.

سلامتی، قدرت، فراوانی و نظم

شروع به قرار گرفتن در مسیرتان می کنند.

برای دیدن کلیپ روی عکس زیر کلیک کنید.

 

[ult_dualbutton btn_hover_style=”Style 2″ button1_text=”۲۹.۱۲ مگابایت” icon_link=”url:http%3A%2F%2Fhw7.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fa_o9d2l8g69385l4moo9p31p18p45590551nnp79623351-693a__b3f6c.mp4%3Fdirect%3D1|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF|target:%20_blank|” btn1_background_color=”#1e73be” btn1_bghovercolor=”#e84135″ icon=”none” icon_size=”40″ icon_color=”#ffffff” icon_hover_color=”#0a0a0a” button2_text=”۱۸.۲۳ مگابایت” btn_icon_link=”url:http%3A%2F%2Fhw15.asset.aparat.com%2Faparat-video%2Fa_bo58l4259j4k1l0ooo597p74p01156117nnp35289917-169a__b9a1e.mp4%3Fdirect%3D1|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF|target:%20_blank|” btn2_background_color=”#1e73be” btn2_bghovercolor=”#e24534″ btn_icon_color=”#ffffff” divider_style=”icon” divider_text_color=”#002777″ divider_bg_color=”#ffffff” divider_icon=”Defaults-arrow-circle-down” divider_border_style=”outset” divider_color_border=”#e8e8e8″ btn1_text_color=”#ffffff” btn1_text_hovercolor=”#ffffff” btn2_text_color=”#ffffff” btn2_text_hovercolor=”#ffffff” btn1_heading_style=”text-decoration:underline;” btn2_heading_style=”text-decoration:underline;” title_font_size=”desktop:18px;” btn_border_radius=”10″ title_line_ht=”desktop:16px;”]

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]