عادت های افراد فوق موفق

عادت های افراد فوق موفق – قسمت سوم

عادت های افراد فوق موفق – قسمت سوم

عادت های افراد فوق موفق – قسمت سوم

قسمت اول و قسمت دوم را مشاهده کنید


 

و این من را به عادت شماره ۴ می رساند

که قطعا موفقیت شما را پیش بینی می کند

عادت “یادگیری روزانه”

و من به این “دانش آموز ۶۰ دقیقه ای” می گویم

دانش آموز ۶۰ دقیقه ای

مهم نیست که چقدر گرفتار هستید

مهم نیست که در برنامه تان چه کاری دارید

اگر می خواهید در زمینه کاریتان به یک فرد  اسطوره ای تبدیل شوید

قطعا باید این عادت را در خود ایجاد کنید

قطعا باید این کار را انجام دهید

هر روز ۶۰ دقیقه برای یادگیریتان برنامه ریزی کنید

این می تواند گوش دادن به کتاب های صوتی باشد

می تواند گوش دادن به یک  پاکدست باشد

یا می تواند مطالعه باشد

یا می تواند نوشتن در یک دفتر کار باشد

چون نوشتن در دفتر در مورد آنچه که دارید یاد می گیرید

آنچه که در طول روزتان یاد گرفته اید

یا آنچه از زندگی تان یاد گرفته اید

یاد گرفتن محسوب می شود

اما ۶۰ دقیقه در روز

من با عشق و احترام زیادی شما را به این چالش دعوت می کنم

که این کار را در روزتان وارد کنیدو

چون این عادت به شما اجازه می دهد تا درباره زمینه کاری تان

بیشتر از هر کسی که تا به حال  در تاریخ جهان در آن زمینه فعالیت داشته، بدانید.

منظورم این است که “یادگیری” شما را در برابر شکست واکسینه می کند

و هر چقدر بیشتر بدانید به چیزهای بیشتری می توانید برسید

و ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن افسون و جاذبه ای در سرگرمی وجود دارد

همه عکس های زیبا را دوست دارند

و این واقعا انسان است که بهترین ساعات از بهترین روزهایتان را

به آنچه که دوستانتان می خورند نگاه کنید

و من به شما پیشنهاد می کنم که مثل یک دانش آموز فکر کنید

چون شما این برنامه را تماشا می کنید

چون چیزی در اعماق……

برای مشاهده کلیپ روی عکس زیر کلیک کنید ⇓

 

دانلود رایگان با حجم ۱۲.۸۵ مگابایت

دانلود رایگان با حجم  ۶.۶۳ مگابایت

 

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]