آموزش هدف گذاری

آموزش هدف گذاری – رمز و راز هدف گذاری (قسمت دوم)

آموزش هدف گذاری – رمز و راز هدف گذاری برای موفقیت نهایی با ان.ال.پی (قسمت دوم)

آموزش هدف گذاری

قسمت اول  “رمز و راز هدف گذاری با  NLP را مطالعه کنید


 

نحوه بررسی اهداف تعیین شده

تعین هدف: دقیقا چه می خواهید

حالت احساسی: چه می بینید؟
چه می شنوید؟
چه احساس می کنید؟
چه می بویید؟
چه می چشید؟

حالت مطلوب/ حالت کنونی:

چه می خواهید؟
در حال حاضر چه اتفاقی می افتد؟
تفاوت در چیست؟

تصویری از آینده: از کجا می دانید به نتیجه رسیده اید؟

اگر می دانستید شکست نخواهید خورد، چه کار می کردید؟

اگر کاملا به موفقیت خود یقین داشتید، چه فعالیت ها و چه اقداماتی انجام می دادید؟

برای اینکه کامپیوترِ ذهن خود را در جهت رسیدن به نتایج، قدرتمند سازیم; باید دقیق تر باشیم و فقط به داشتن خواسته های مبهم اکتفا نکنیم.

شما باید آگاهانه بدانید چه می خواهید چون آگاهی از این مسئله بر روی نتایج حاصل اثر می گذارد.

قبل از اینکه اتفاقی در دنیای پیرامونتان رخ دهد، ابتدا باید دنیای درونتان تغییر کند.

باید تصویر درونی روشنی از آنچه می خواهید، در اختیار داشته باشید که باعث می شود; ذهن و جسم برای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی کنند.

در زندگی به طور طبیعی می توانید تا حدی پیش بروید ولی در ذهن خود می توانید پا را فراتر بگذارید; و به اهداف بزرگتری برسید و بعد آن واقعیت درونی را در دنیای خارج عملی کنید.

برنامه ریزی تا رسیدن به اهداف

۱- کار را با نوشتن فهرست آرزوهایتان آغاز کنید.

یعنی آنچه که میخواهید باشید، کارهایی که می خواهید انجام دهید،; فردی که می خواهید باشید و آن چه که می خواهید با دیگران سهیم شوید.

افراد، احساسات و مکان هایی که می خواهید بخشی از زندگی تان باشند را در ذهن تجسم کنید.

قلم را از روی کاغد برندارید و فقط خواسته هایتان را بنویسید.

۱۰ تا ۱۵ دقیقه اینکار را بدن وقفه انجام دهید و تا جائی که می توانید اهداف تان را در رابطه با کار،; خانواده، روابط مسائل روحی، احساسی، اجتماعی، حالات جسمی و فیزیکی بنویسید.

۲- به فهرستی که نوشته اید مراجعه کنید و زمان رسیدن به آن اهداف را تخمین بزنید.

تخمین زمان برای رسیدن به هدف نقش مهمی دارد.

۳- چهار هدف را مشخص کنید که می خواهید امسال به آنها دست یابید.

اهدافی را انتخاب کنید که برایتان با اهمیت تر و هیجان انگیزترند و از آنها رضایت خاطر زیادی به دست می آورید.

از خود بپرسید چرا می خواهید به این اهداف برسید؟ و چرا برایتان مهم است؟

پاسخی واضح، مختصر و مثبت بدهید.

۴- اینک که فهرستی از اهداف خود در اختیار دارید،; آنها را با قوانین شکل بخشی به اهداف مقایسه کنید.

 • آیا اهدافتان به گونه ای مثبت بیان شده اند؟
 •  آیا از نظر احساسی کاملا مشخص هستند؟
 •  آیا آینده آنها را در ذهن تجسم کرده اید؟
 •  بیان کنید وقتی به آن اهداف دست یافتید، احساستان چگونه خواهد بود؟
  (چه خواهید دید، شنید، احساس خواهید کرد و خواهید بوئید؟)

۵- حالا فهرستی از منابع مهمی که در اختیار دارید تا به اهداف خود دست یابید، تهیه کنید.

برای اینکه بتوانید طرح روشنی از آینده تان داشته باشید،; باید از ابزار و امکانات خود آگاه باشید.

فهرستی از منابع و امکانات خود تهیه کنید.

 •  خصوصیات اخلاقی
 •  دوستان
 •  منابع مالی
 •  تحصیلات
 •  زمان
 •  انرژی
 •  توانایی ها
 •  مهارت ها

در ادامه مقاله در قسمت سوم با ما باشید.


“ان ال پی را زندگی کنید تا زندگی را لذتبخش کنید”

گرداوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران