آهنگ آرامش بخش سری ۶

آهنگ آرامش بخش – سری ۶

آهنگ آرامش بخش – سری ۶

آهنگ آرامش بخش – سری ۶

تحقیقات نشان داده احساسی که پس از۳۰دقیقه گوش دادن موسیقی آرامبخش دربدن ایجادمیشودمعادل مصرف یک قرص والیوم است.


 

piano paradise official

piano paradise official

دانلود

 


 

Ahmed Alshaiba

Despacito

دانلود 

 


 

Adam Hurst

The Storm

دانلود

 


 

Zack Hemsey

Changeling

دانلود

 


 

Dan Gibson

Dan Gibson

دانلود

 


 

[us_blog columns=”3″ items=”6″ pagination=”ajax” categories=”positive-track” layout=”cards” show_date=”1″ show_author=”” show_categories=”” show_tags=”1″ show_comments=”1″ show_read_more=”1″ content_type=”none”]