دقیق شنیدن

۷ تکنیک مهارت دقیق شنیدن

۷ تکنیک مهارت دقیق شنیدن

۷ تکنیک مهارت دقیق شنیدن

 


 

افراد قبل از هر چیز باید حس کنند که شما مایلید به سخنانشان گوش کنید.

در حقیقت توجه کردن به افکار و احساسات پرسنل زمینه های تشویق و تشریک مساعی را در آنان تقویت می کند و موجب رفع بسیاری از مسائل و درک هر چه بیشتر مطالب می شود.

در حقیقت گوش سپردن به مشکلات ملال انگیز و دلتنگ کننده کارکنان، بهترین اهرم برای تقویت روحیه و جلب توجه و احترام آنان محسوب می شود.

و مقدمه ای برای گسترش آفاق روشن و مفید کارهای جمعی تلقی می گردد.

این نکته را از یاد نبرید که شرط اول هر کار و فعالیت ثمر بخش، احساس آرامش است.

بنابراین اگر می خواهید کارکنانتان به کمال رشد برسند

باید نخست به ایشان مجال دهید که بر واکنش های عاطفی و هیجانات خود مسلط شوند.

و به آرامش باطنی دست یابند.

برای این منظور می بایستی با طرح پرسش های مناسب رنجهای روانی و خشم فروخورده آنان را به سطح آورید.

و با سخنانی شیرین و آرام و موزون و دوستانه یاریشان کنید که به تخلیه هیجانی خود دست بزنند و به تصفیه درونی خویش نائل آیند.

در غیر اینصورت احساس عدم ایمنی و آرامش خاطر ناشی از مسائل مکتوم، موجب نشخوار ذهنی ایشان شده

و اجازه نمی دهد که از تمام توش و توان خویش بهره گیرند.

اگر احساس می کنید گرفتارتر از آن هستید که بتوانید با کارکنانتان گفتگو کنید

و از احساسات وافکار آنان باخبر شوید، این عبارت نغز و ارزنده را به یاد آورید:

پذیرش شفابخش و عدم پذیرش زیان آور است.

این عبارت ساده که در عرصه کسب و کار معنا و مفهومی عظیم دارد بدان معناست که

مدیر موفق نه تنها باید پرسشهای مناسبی را مطرح کند بلکه باید شنونده خوبی نیز باشد.

هفت پیشنهاد برای مهارت دقیق شنیدن

  1. با تمام وجود سخنان مخاطب را کانون توجه قرار دهید.
   هنگام شنیدن تا حد ممکن، هوش و حواس و هشیاری خود را به خدمت فراخوانید.
  2. به طور مستقیم به طرف مقابل نگاه کنید و با کلمات زیبا و تشویق کننده به چهره ایشان و به سخنان او گوش کنید.تماس چشمی، طرز قیافه هوشیارانه و پرمعنا و کمی خم شدن به طرف گوینده، بر توجه دقیق و عمیق شنونده دلالت دارد.
  3. هنگام گوش کردن، در مقابل حواس پرتی و آشفتگی خاطر مقاومت کنید.اگر در دفترتان سرگرم گفت و شنود هستید، به منشی خود یادآوری کنید که برای مدتی پاسخگوی تلفن نبوده و یا کسی را به حضور نخواهید پذیرفت.
  4. هنگام گوش کردن به سخنان طرف مقابل در کمال شکیبایی بنشینید و مادام که سخنانش پایان نپذیرفته، لب به سخن نگشایید. عدم انطباق نقطه نظرهای شما و کارکنانتان الزاما بدان معنا نیست که حق به جانب شماست.
  5. به نقطه نظرهای خوب کارکنانتان پیرامون افزایش تولید و کاهش ضایعات ارج نهید و از آن سود ببرید.شنونده خوب همواره ایده ها، مفاهیم و اصول را کانون توجه قرار داده و شنونده ضعیف پیوسته در نکات جزئی و پیش پا افتاده و یا حاشیه مطالب گم می شود.
  6. نه به طرز بیان، بلکه به معنا و مفاهیم توجه کنید.بیشتر به دنبال این باشید که به مقصود و مفهومی که گوینده در پی تبادل ان است توجه کنید.
  7. برای درک کامل سخن گوینده به آهنگ و لحن کلامش توجه کنید.گاه معنای کلمات با مفهوم لحن بیان ابدا همخوانی ندارد. توجه به حالات و حرکات از قبیل طرز قیافه، ژستها و حالت چشمها، نقاب بی تفاوتی را از چهره بر میکشد.هیجانات مدفون، خشم فروخورده و میل پنهانی به انتقام جویی را برملا می کند.

   

  گردآوری: روناک روشنگر

  گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

  منبع؛

  راهنمای کسب قدرت و نفوذ در دیگران؛ جیمز وان فلیت