چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

اینکه شما تا چه حد انسان خوبی هستید بر حسب میزان همسوئی زندگیتان با والاترین ارزش های مد نظرتان سنجیده می شود.

کمال، یک ارزش است مانند مداومت، شجاعت و پشتکار. حتی از اینها هم بیشتر است، کمال در حقیقت ارزشی است که سایر ارزش ها را ضمانت می نماید. کمال صفتی است که شما را در ارزش هایتان محصور کرده و شما را بر آن می دارد تا همسو با آن ها زندگی نمایید.

کمال، بنیان و شالوده شخصیت شما را تشکیل می دهد و ارتقای شخصیت یکی از مهمترین فعالیت هایی است که میتوانید در آن شرکت نمایید. چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

تنها فردی که همسو با والاترین ارزش ها و فضیلت هایش زندگی می کند، در زندگی خویش از کمال واقعی برخوردار است، این شخص، استاندارهایش همواره ارتقاء می یابد. چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

تشخیص سطح کمال95033104

برای تشخیص سطح کمالتان تنها روی واکنش ها و عکس العمل  هایتان در قبال فراز و نشیب زندگی دقیق شوید. می توانید رفتارهای معمول روزانه ی خود را مشاهده کرده و در یابید که چه شخصیتی دارید.

نمود خارجی کمال والا، کار با کیفیت می باشد. فردی که کاملا با خود صادق است در تمام موقعیت های کاری هم بهترین عملکرد را داراست یا دست کم در پی آنست. چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

این ارزش های شما هستند که تعیین کننده ی حقیقی شخصیتتان هستند. آن چه به آن پایبندید و آنچه به آن پایبند نیستید نوع شخصیتی که کسب کرده اید را  برای خودتان و دیگران معین خواهد نمود.95033106

این سوال را از خودتان بپرسید ” ۵ ارزش مهم شما در زندگی کدامند؟”

در قبال چه چیزهایی از خودگذشتگی می کنید؟  در برابر چه چیزها یی احساس مسئولیت می کنید؟ کدام ارزش ها برایتان عزیزترند؟ به این پرسش ها فکر کنید، در فرصت مناسب پاسخ هایتان را بنویسید. چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

پس از تعیین ۵ ارزش عمده ی خود، لازم است آن ها را به ترتیب اهمیتشان مرتب نمایید.

اولین و مهمترین ارزش شما چیست؟دومین؟ سومین  و به همین ترتیب آنها را اولویت بندی کنید.

رده بندی ارزش هایتان یکی از بهترین و سریعترین روش های تعریف شخصیتتان است.

طی مطالعاتی که صورت گرفته پایبندی فرد به ارزش ها، در تمام زمینه ها به عنوان نخستین کیفیت توسط اشخاص مد نظر گرفته شده است. چگونه 95033105امل و تمام عیاری شویم

بر اساس مطالعه ای که در دانشگاه هاروارد صورت گرفت، باارزش ترین سرمایه ی یک شرکت ، شهرتش در میان مشتریان است.

ارل نایتینگل می گوید: حتی اگر صداقت وجود نداشت، باید اختراع می شد، چرا که مطمئن ترین راه جهت دستیابی به ثروت است.

بر این اساس بزرگترین سرمایه ی شخصی شما، چگونگی شناخته شدنتان در میان  مشتریان می باشد، یا شهرت فردی شما در چگونگی پایبندی به حرف ها و انجام تعهداتتان است. چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

کمال شما پیش از خودتان روی زبان ها جاری خواهد شد و بر تمام تعاملاتتان با سایر افراد تاثیر خواهد گذاشت.

 

قدم هایی که برای پیشبرد کمالتان باید انجا م دهید: ( اگر به آن عمل نمی کنید لطفا برای مدیریت در زمانتان، آنها را نخوانید، ارزش مطالب زیر در عمل کردن به آنها است).

اولین قدم

تعیین ۵ ارزش مهم خود در زندگی است. سپس هر کدام از ارزش ها را برای خود شرح دهید. ارزشی که با یک تعریف تلفیق شده باشد، به یک اصل سازمان دهنده تبدیل می شود. ابزار و استانداردی است که به شما می فهماند که تا چه حد به اعتقادات و باورهای خود پایبند هستید. چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

دومین قدم95033103

برای تقویت یکپارچگی و شخصیت خودتان، مطالعه ی سرگذشت زنان و مردان بزرگ است. سرگذشت افرادی را مطالعه کنید که جاذبه ی شخصیتشان دنیای اطرافشان را دگرگون کرد.

همین طور که مطالعه می کنید با خود بیندیشید اگر این افراد با مشکلاتی که شما با آن ها سروکار دارید مواجه می شدند چه عکس العملی داشتند؟ چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

ناپلئون هیل می گوید، با مطالعه شخصیت های بزرگ تاریخ، یک گروه مشاور خصوصی برای خود در ذهنش خلق می کرد. او افرادی چون ناپلئون، لینکن، حضرت مسیح و الکساندر کبیر را برای کادر مشاوره ی خود برگزید. هرگاه می خواست تصمیم مهمی بگیرد خود را در آرامش عمیقی فرو می برد و سپس خیال می کرد که اعضای شورای مشاورانش دور تا دور یک میز بزرگ در برابر وی نشسته اند. سپس از آنها می پرسید که چگونه می توان با فلان موقعیت خاص به صورت کاملا کارآمد کنار آمد؟

شما هم می توانید بنا برارزش هایتان افراد مناسب را برگزینید.

سومین و مهمترین گام در افزایش کمالتان ، تدوین و تنظیم روشتان بر اساس روانشناسی رفتار انسانی است.چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

ما می دانیم که اگر کسی احساس خاصی داشته باشد، به شیوه ای همسو با احساس خود عمل خواهد نمود و بالعکس، یعنی شما می توانید از عمل به احساس برسید. بنابراین شما می توانید به طور کاملا هوشیارانه و دقیق مانند کسی عمل کنید که آرزو دارید مثل او شوید، و به این ترتیب به یک انسان ممتاز تبدیل شوید. چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

اعمال شما حقیقت شما را شکل خواهند داد. شخصیتی را به وجود خواهید آورد که همسو با والاترین آرزوهایتان است.

هر چه بیشتر در جهت ناب ترین ارزش هایتان قدم بردارید، سخن بگویید و رفتار نمایید، بیش تر خود را دوست خواهید داشت و احساس بهتری نسبت به خود خواهید داشت. تصویر ذهنی شما از خودتان ارتقاء خواهد یافت و سطح خود پندارتان بالاتر خواهد رفت. خود را قوی تر، جسورتر، و در مواجهه با چالش ها توانمند تر خواهید یافت.

عملکرد یکپارچه و تمام عیار در سه زمینه ی عمده زیر از زندگیتان از اهمیت بالائی برخوردار است.

  • اولین زمینه به روابط شما با دوستان و خانواده تان و در کل افراد نزدیکتان مربوط می شود. اگر در زمینه ای از روابط خود مشکل دارید در صدد کسب احساس رضایت باشید به این ترتیب که سعی کنید مشکل را مطرح و رفع نمائید شما باید روابط مشکل ساز خود را خنثی نموده از زندگیتان حذف نمائید.
  • دومین زمینه یکپارچگی و کمال به نگرش و رفتار شما در قبال پول مربوط می شود. اهمالگری در قبال پول خسارت هایی در زندگی مالی شما به وجود می آورد. لازم است با در نظر گرفتن تعهدات مالی خود به وعده هایتان عمل نمایید.
  •  سومین زمینه ی یکپارچگی و کمال به تعهدات شما با سایرین، به خصوص در زمینه ی تجارت و فعالیت های کاری مربوط می شود. آدمی باشید که در تمام شرایط کاملا قابل اعتماد باشد.

کمال شما درمیزان اشتیاق شما به ارزش هایی که برایتان مهم اند، نمود می یابد. هر عملی که با یکپارچگی و کمال همراه باشد شخصیت شما را اندکی قوت خواهد بخشید. چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم

و ارتقای کیفیت و قدرت شخصیت شما، سایر بخش های زندگیتان را نیز ارتقاء خواهد داد.

 

تخلیص: روناک  روشنگر

 

منبع:

۱۴ اصل دستیابی به موفقیت؛ برایان ترسی

چگونه انسان کامل و تمام عیاری شویم