پرده برداری از افسانه نبوغ

پرده برداری از افسانه نبوغ

پرده برداری از افسانه نبوغ

پرده برداری از افسانه نبوغ

ماهیت نبوغ از قدیم با یکسری اسطوره های گمراه کننده محصور شده است. شاید مردم از مفهوم نبوغ، ترسانده شده اند. به هر حال، دلیل هر چه بوده، لازم است از این افسانه ها پرده برداری شود. پرده برداری از افسانه نبوغ

باور ۱: “نوابغ، نابغه به دنیا می آیند”

این عقیده کاملا رایج، اما نادرست است، چون با وجود اینکه ژنتیک به هر حال بر زندگی ما اثرگذار است، اما همه چیز را به طور قطعی و حتمی مشخص نمی کند. اگر غیر از این است چرا ما فرزندان تروریست ها را از بدو تولد زندانی نمی کنیم؟ چرا بچه هایی که با استعدادتر هستند را زودتر از بقیه به مدرسه نمی فرستیم؟ پرده برداری از افسانه نبوغ

اگر انسان ها به این آسانی قابل دسته بندی بودند، جهان ما خیلی کارآمدتر و منظم تر از این که هست می بود.

روش های تربیت و پرورش و اثرات اجتماعی هم به اندازه وراثت ژنی مهم و اثر گذارند. حتی مستعد ترین ژن ممکن است بدون قرار گرفتن در یک محیط مثبت اجتماعی وبدون یادگیری مهارت، نمی تواند فردی نابغه شود.

 نوابغ، نابغه به دنیا می آیند، تنها عذر و بهانه ای است برای توجیه سعی نکردن.

پتانسیل و استعداد در هر فرد مانند سنگ مرمر خام است و شخص ممکن است بنا به نوع مهارتی که می آموزد، سر از زندان یا تالار افتخارات در آورد. پرده برداری از افسانه نبوغ

باور ۲: ” نوابغ در کودکی شناخته می شوند”
95040407

اشتباه این عبارت در اشتباه گرفتن مفهوم نابغه با خارق العاده است. در اینجا این مفهوم رسانده می شود که اگر فردی در کودکی نابغه شناخته نشود، او نابغه نبوده و نیست. در واقع این افراد عجیب و خارق العاده هستند که در کودکی شناخته می شوند. مشخصه این افراد عجیب و خارق العاده این است که رفتارهای بزرگتر از سنشان را در کودکی نشان می دهند. نابغه ها متفاوت هستند.

آیا کسی در مدرسه ادیسون یا انیشتن می توانست آینده این دو نابغه را پیش بینی کند؟ پرده برداری از افسانه نبوغ

با در نظر گرفتن این موارد، آیا کسی به خود اجازه می دهد بگوید فلان کودک یا بزرگسال نمی تواند در آینده نابغه شود؟

به صراحت می توان گفت در درون همه کودکان نابغه ای نهفته است. بنابراین بیایید نبوغ هر کودک و هر شخص را بپذیریم.

 

باور ۳: ” نوابغ افرادی ممتاز و مستعد در همه امورند”95040409

بله نوابغی مانند لئوناردوداوینچی، یوهان ولفگنگ ون گوته و .. هم در علم و هم در هنر جاودانه شده اند.

اما تعداد زیادی مانند بتهون که ناشنوا بود و هلن کلر که نابینا و کرو لال بود، قطعا نشان دادند، حتی اشخاصی وجود دارند که توانائی های یک فرد معمولی را هم ندارند، ولی با این وجود می توانند نابغه باشند، چه رسد به افراد معمولی و حتی افراد باهوش و مستعد.

تاریخ نشان می دهد که هر کودک و هر فردی می تواند نابغه باشد. چه ویژگیی در همه این نوابغ مشترک بوده؟ شخصیت محکم شان و یک نفر که دوست شان می داشت و به آنها ایمان داشت. این نفر می تواند حتی خود فرد باشد که به خود عشق می ورزد.

باور ۴: ” نابغه ها دیوانه اند”95040408

استاین گراد می گوید: افرادی مریض هستند اما عادی، و افرادی سالم هستند اما غیر عادی. منظور از فرد عادی(نرمال) حتی کسی است که ذهنا مریض باشد، اما به زندگی میل و علاقه داشته باشد، به مردم اهمیت دهد و اعمال او نتایج مثبتی تولید کنند، این شخص عادی( نرمال) است. در مقابل اگر شخصی از لحاظ روانی سالم باشد، اما در جهت تخریب و فقط بر طبق امیال شخصی اش عمل کند، این شخص غیر عادی است. پرده برداری از افسانه نبوغ

شخصی مانند ون گوگ ممکن است بیمار بوده، اما شخصی عادی شناخته شده است، به این علت که او آثار مثبت و بدیعی خلق کرده است. پرده برداری از افسانه نبوغ

گاهی این نابغه نیست که دیوانه است، بلکه جامعه ای که او در آن زندگی می کند دیوانه است. گالیله را شکنجه دادند و او را مجبور به انکار رسمی نظریه ملحدانه اش کردند تا بگذارند زنده بماند و نظریه او صرفا در مورد چرخش زمین بود!!!

نابغه ها به اندازه بقیه مردم جهان، احتمال دارد سر از دیوانه خانه درآورند. با این حال یک فرق بزرگ بین نوابغ و افراد معمولی وجود دارد: اینکه نابغه ها به خاطر سپرده می شوند، بقیه فقط آمارهای پزشکی را بالا می برند. پرده برداری از افسانه نبوغ

باور ۵: ” نابغه شدن، تصادفی است”

برای مثال ویلهلم روئنتگن، رادیواکتیویته را وقتی کشف کرد که به طور تصادفی مقداری از آن را در کنار فیلم عکاسی که در کاغذی سیاه پیچیده بود،قرار داد. پرده برداری از افسانه نبوغ

یک شخص معمولی چند وقت یکبار ممکن است سروکارش به مواد رادیواکتیو بیفتد و فیلم عکاسی را به طور اشتباهی کنار آنها بگذارد؟

نابغه ها محققانی ژرف نگر هستند. آنها همیشه گوش به زنگ اند و به همین علت نیز به نظر می آید همیشه در زمان مناسب در جای درست هستند.

در کل چنین داستانهای بی منطقی در ما باورهای اشتباه می سازند و ما را از رسیدن به حداکثر تلاشمان باز می دارند. آنها به ما اجازه تنبلی می دهند و به ما یاد می دهند که ایده های جدید را مطرح نکنیم .

طیعت کارهای زیادی دارد، که ما را برای انجامش آفریده است. طبیعت فرد و یا گروههای نابغه ای را برای این کارها خلق می کند.

نابغه کسی است که به طور گسترده و به خاطر کارهای عظیم و نوآورانه ای که انجام داده و به تمام جامعه منفعت رسانده، شناخته می شود. پرده برداری از افسانه نبوغ

 

تخلیص: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

فرشید پاکذات ان ال پی موفقیت تربیت فرزند ازدواج موفق

برگرفته از کتاب مگا خلاقیت نوشته آندره جی.الینیکف

 

پرده برداری از افسانه نبوغ