نیازهای عاطفی

نیازهای عاطفی و احساسی را چگونه بطور بهینه تامین کنیم

  نیازهای عاطفی  و احساسی را  چگونه بطور بهینه تامین کنیم

نیازهای عاطفی شما وقتی تامین می شوند سبب می شود که در ژرفای وجودتان حالتی ویژه به دست بیارید.

و به شادی و رضایت خاطر واقعی برسید.

 

آیا از شش نیاز عاطفی خودتان آگاهی دارید؟

 

۱- نیاز به احساس اطمینان:

 

احساس اطمینان یکی از نخستین نیازهای عاطفی بشر است. همه ی انسان ها به احساس اطمینان نیاز دارند.

احساس اطمینان در واقع حالتی طبیعی برای بقای بشری محسوب می شود.

هر انسانی به طور طبیعی با از دست دادن احساس اطمینان به گونه ای سردرگمی دچار می شود .

نکته ی مهم در این است که چه مدّت در این حالت سردرگمی باقی می مانیم و چه میزان سردرگم می شویم.

چون همه انسان ها به احساس اطمینان نیاز دارند، بنابراین همه انسان ها در پی این هستند که راهی را برای دستیابی به آن پیدا کنند.

نکته مهم در واقع چگونگی دستیابی به این نیاز است.

می توانیم این نیازمان را با انجام دادن کارهای هوشمندانه یا انرژی بخش تامین کنیم.

 

نیازهای عاطفی

تفاوت انسان ها در نحوه تامین نیازشان به اطمینان است و این تفاوت، میزان موفقیّت یا شکست آنان را در زندگی تعیین می کند.

بعضی از انسان ها به اشتباه می کوشند با تلاش برای تسلط یافتن بر دیگران به احساس اطمینان برسند.

این افراد به شدّت از روبرو شدن با موقعیتهای نامطمئن می ترسند.

انسان های موفق همواره می کوشند برای دستیابی به حس اطمینان مهارت ها و توانائی های خودشان را تقویت کنند.

البتّه ما نباید به احساس اطمینان اعتیاد پیدا کنیم چون این یک دام است، باید به این نکته توجّه کرد که فقط با احساس اطمینان نمی

توان به موفقیّت رسید .

هر کسی برای رسیدن به موفقیّت به گونه ای خود را به مخاطره می اندازد.

 

نیاز به احساس اطمینان برای بشر نیازی طبیعی محسوب می شود؛ اما عادت کردن به این احساس چندان هوشمندانه نخواهد بود.

برتراند راسل

 

خیلی از افراد بعد از رسیدن به شرایط دلخواه وموفقیّت، دیگر به حیطه ی ناشناخته ها قدم نمی گذارند،

بنابراین به احساس دلزدگی و یکنواختی دچار می شوند، چون می ترسند که موقعیت کنونی شان را از دست بدهند .

بنابراین موفقیّتشان درهمان سطح می ماند و به تدریج ازارزش و اهمیّتش کاسته می شود.

بعضی نیز از سطح توقعشان می کاهند تا به احساس اطمینان برسند؛

و در چنین شرایطی شروع می کنند به برچسپ منفی زدن به خودشان.

عادت کردن به احساس اطمینان هرگز به پیشرفت شما نمی انجامد.

 

۲- نیاز به احساس عدم اطمینان و تنوع داشتن در زندگی :

نیازهای عاطفی

 

با توجّه به اینکه در برهه ای از زمان شما نیازبه احساس اطمینان دارید، اما سریع باید از این امنیت ظاهری خارج شوید و سعی کنید

درحیطه ی ناشناخته ها قرار بگیرید. رازهای نهفته در حیطه ی ناشناخته ها سبب می شود رشد کنید.

چگونگی زندگی شما با میزان آسودگی و آرامشتان در حیطه ی ناشناخته ها نسبتی مستقیم دارد.

پیروزی که با خطر کردن حاصل نشود، شکوه وعظمتی هم به همراه نخواهد آورد “پیر کورنیل”

همه ی ما سعی می کنیم راهی را بیابیم تا به احساس اطمینان خاطر برسیم.

همه ی این تغییرات اتفّاق می افتند تا ما به آرامش برسیم زیرا در آن لحظه در حالت عدم اطمینان قرار داشتیم.

بعد ازفراتررفتن از دایره ی آسودگی و رسیدن به موفقیّت همه ی امور تغییر می کند؛

زیرا از حیطه ی عدم اطمینان به حیطه ی اطمینان وارد شده اید.

شما برای دستیابی به احساس عدم اطمینا ن می توانید شیوه هایی را همچون گفت و گو کردن،

یادگرفتن رشته ای جدید، راه اندازی کسب و کار جدید به کار ببرید.

اما توجّه داشته باشید که شیوه ی انتخابی شما به شدت در سرنوشتتان تاثیر گذار خواهد بود.

اگر می خواهید سرنوشتی دوست داشتنی داشته باشید ، پس بهترین شیوه را برگزینید.

شما باید اشتیاقتان را همواره زنده نگه دارید،

اشتیاق شما با قرار گرفتن در حیطه ی ناشناخته ها زنده نگه داشته می شود.

 

۳- نیاز به احساس ارزشمندی:

 

ارزشمند

 

همه انسان ها نیاز دارند احساس کنند که انسانی ویژه و بی نظیر هستند.

هر انسانی نیاز دارد احساس کند که دیگران به او نیاز دارند و

برای دیگران دارای ارزش و اهمیّت است.

هر یک از انسان ها شیوه ای را برای تامین کردن این نیازهای عاطفی  می یابند. در این صورت در زندگی دوام نمی آورید.

بعضی با تسلط یافتن بر دیگران احساس ارزشمندی را در وجودشان بر می انگیزند. بعضی با احساس قربانی بودن به احساس

ارزشمندی می رسند. بعضی با بچّه دار شدن به احساس ارزشمندی می رسند و بعضی با به دست آوردن پول بیشتر و … .

در کل هر انسانی شیوه ای ویژه را برای دستیابی به احساس ارزشمندی می یابد.

شیوه ی انتخابی شما در ساختن سرنوشتتان تاثیر فوق العاده ای دارد.

هر چه شیوه ای بهتر را انتخاب کنید که در زندگی خودتان ودیگران تاثیری سازنده تر دارد،

سرنوشتی بهتر و دوست داشتنی تردر انتظارتان خواهد بود.

 

۴- نیاز به احساس  عاطفی عشق و ارتباط:

عشق نیاز

 

آیا انسانی روی این کره ی خاکی یافت می شود که به عشق و ارتباط نیاز نداشته باشد؟

وقتی قلب انسان ها سرشار از مهر و محبت باشد؛

سپس زندگی شخصی آنان رشد خواهد کرد. وقتی زندگی شخصی انسان ها رشد کند؛

سپس زندگی خانوادگی آنان از نظم و هماهنگی لازم برخوردار می شود.

وقتی زندگی خانوادگی انسان ها از نظم و هماهنگی لازم برخوردار شود، سپس زندگی آنان در سطحی ملّی با نظم و هماهنگی پیش می رود .

وقتی زندگی انسان ها در سطحی ملی با نظم وهماهنگی پیش رود؛ سپس کل دنیا در آرامش خواهد بود. “کنفوسیوس”

برای اینکه احساس عمیق و واقعی نسبت به دوست داشتن شخص دیگری پیدا کنید ابتدا باید خودتان را دوست داشته باشید.

شاید برای عشق ورزیدن به خودتان باید از سطح یادگیری فراتر روید.

شاید بهتر باشد اقدامی را در این زمینه انجام دهید. شاید مجبور شوید باوری را تغییر دهید که مانع می شود به طور طبیعی به خودتان عشق بورزید.

بکوشید همان کارهایی را برای خودتان انجام دهید که آنها را برای عزیزانتان انجام می دهید.

سعی کنید همواره از موفقیّت دیگران استقبال کنید و خوشحال شوید.

زیرا اگر از موفقیّت کسی برنجید در واقع این برنامه را به مغزتان وارد می کنید که دستیابی به این موقعیت بسیار بد و ناخوشایند است.

و به مغزتان آموزش می دهید که دستیابی به این سطح از موفقیّت به منزله ی محروم شدن از محبت و توجّه دیگران است.

 

۵- نیاز به رشد کردن:

 

رشد و پیشرفت نیازهای احساسی

 

برای رفع نیازهای عاطفی ، شما باید همواره در حال رشد و پیشرفت باشید. شما باید در همه ی زمینه های زندگیتان همچون شخصی، خانوادگی، اجتماعی ، معنوی و … رشد کنید.

رشد و پیشرفت شخصی در واقع بر مبنای این باور اتفاق می افتد که شما از ارزش کافی بهره مند هستید تا تلاش، زمان و انرژی لازم را به رشد و پیشرفت خودتان اختصاص دهید. ” دنیس ویت لی”

 

۶- نیاز به خدمت رسانی و همکاری است :

 

نیاز به همکاری عاطفی

 

شما باید از حیطه ی خودتان فراتر روید و با دیگران همکاری داشته باشید یا به آنان خدمت کنید، درغیر این صورت، زندگی تان تکمیل نمی شود و شما رضایت خاطر را در وجودتان احساس نمی کنید.

زندگی فقط در حیطه ی ” من” خلاصه نمی شود. زندگی به حیطه ی ما مربوط می شود.

وقتی به چنین حقیقتی پی ببرید کل زندگیتان معنا و مفهومی جدید می یابد.

 

من نمی دانم شما چه سرنوشتی خواهید داشت؛

اما این نکته را به خوبی می دانم، فقط انسانهایی به معنای واقعی به شادی و رضایت خاطر واقعی می رسند که هموار شیوه هایی را برای خدمت کردن به دیگران می جویند و می یابند. آلبرت شوایتزر

 

قانون جهانی تحول آفرین

 

۱- هر آنچه رشد نمی کند، می میرد. این قانون به راستی قانونی جهانی محسوب می شود.

۲- هر آنچه با گونه های دیگر همکاری نکند و با آن ها هماهنگی نداشته باشد، در حصار امنیتی خود محدود و محبوس می ماند.

این قانون های جهانی درباره ی زندگی شما نیز حقیقت می یابند.

چون برای کامل ترشدنتان باید همواره رشد کنید، از حیطه ی خودتان فراتر روید، با دیگران همکاری داشته باشید و به آنان خدمت کنید.

ارزش گذاری نیازها:

انسان ها اغلب گرایش دارند یکی از این شش نیازشان را بیابند که برای آنان از بقیّه ی نیازها مهم تر است.

و بطور ناخودآگاه احساس می کنند اگر این نیازهای عاطفی آنها تامین شود، به طور طبیعی می توانند نیازهای دیگرشان را تامین کنند.

این حقیقت که تامین کردن کدام نیازتان را برای خودتان در اولویت قرار می دهید،

در شکل گیری سرنوشتتان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

چگونگی اولویت بندی شما برای تامین کردن شش نیاز عاطفی تان و شیوه ی ارزش گذاری شما در این زمینه،

بیش از هر عامل دیگری، در شکل گیری زندگی و سرنوشتتان تاثیرگذار خواهد بود.
تخلیص: روناک روشنگر
منبع:

اهرم های خوشبختی: آنتونی رابینز

 

نیازهای عاطفی  و احساسی را  چگونه بطور بهینه تامین کنیم