معرفت شناسی ان ال پی (قسمت دوم)

معرفت شناسی ان ال پی (قسمت دوم)

معرفت شناسی ان ال پی (قسمت دوم)مقاله قسمت اول

گانتر استنت مولکول شناس ژنتیک می گوید که سرچشمه ی

بیشتر تقلاها در  برابر پذیرش تفکرات جدید حاصل تفاوت

نگرش های معرفت شناسی در ارتباط با حوادث دنیای درون و بیرون است.

استنت این فلسفه ی متعارض را مانند ماده گرایان در برابر آرمان گرایان می داند.

نقطه نظر ماده گرایان این است که دنیای واقعی بیرونی مستقل از ذهن انسان وجود دارد.

ذهن،انعکاسی از واقعیت است و بازنمودی ناقص از آن واقعیت تولید می کند.

از دیدگاه آرمان گرایان یا ساخت گرایان واقعیت با ذهن انسان ساخته می شود.

حوادث و روابط درک شده چیزی جز آنچه در تفکر انسان نقش بسته نیست.

دنیای بیرونی بازنمودی ناقص از قالب خالص تفکر است.

استنت اشاره می کند که در سال های اخیر گزینه ی سومی مطرح شده که

منشاء آن نظریه ی زیر ساخت و روساخت چامسکی در گرامر ترجمه است.

هم ماده گرایان و هم آرمان گرایان به این نکته پایبند هستند که تمام اطلاعات

گردآوری شده با حواس پنجگانه به ذهن انسان می رسد.(مقاله حواس پنج گانه)

نظر ماده گرایان این است که به واسطه ی این اطلاعات واقعیت در

ذهن نقش می بندد، در حالی که آرمان گرایان معتقدند به

واسطه ی این اطلاعات ، واقعیت را ذهن می سازد.

در فرایند پیش آگاهی که داده های اولیه ی تجربه، پله به پله تبدیل

به ساختار می شوند، لزوما بخشی از اطلاعات حذف می شود،

چون ساختارها یا تشخیص الگوها، چیزی جز انتخاب ویانگر اطلاعات نیست.

(مقاله حذف و تحریف و تعمیم)

بنابراین از آنجا که ذهن به اطلاعات کامل از دنیای بیرون دسترسی ندارد،

لذا نه می تواند آن را بسازد و نه می تواند آن را درست نشان دهد،

بلکه برای ذهن واقعیت مجموعه ای از تبدیل های ساختاری از

داده های ائلیه است که از دنیای واقعی گرفته شده است.

این فرایندهای تبدیل به صورت سلسله مراتب انجام می شود

که در آن ساختارهای قوی تر از ساختارهای ضعیف تر با انتخاب

ویرانگر از اطلاعات شکل می گیرند.

معرفت شناسی ان ال پی (قسمت دوم)

 

 

 

 

 

 

ساختارگرایان معتقدند، ذهن مانند تدوین کننده ای است

که اطلاعات اولیه ی دریافت شده را تغییر داده و مرتب می کند.

از چشم انداز ساختارگرایان، بسیاری از نظریه ها

اگر پلی به دانش متعارف نداشته باشد نارس هستند.

معرفت شناسی ا ن ا ل پی در مخالفت با

ماده گرایان و آرمان گرایان به مباحث ساختارگرایان بسیار نزدیک است.

ان ال پی  به جای اینکه فرایند حقیقی سازی واقعیت

را ارتباط میان ساختارهای ضعیف و وقوی بداند،

این فرایند را ارتباط میان زیر ساخت و روساخت می داند.

بنابراین از نظر  ان ال پی واقعیت ارتباط و تعامل میان

زیر ساخت ها و روساخت ها است.

نباید اینگونه فکر کرد که سرزمینی هست و برای آن نقشه ای

تهیه می شود، بلکه چندین سرزمین و نقشه وجود دارد و

سرزمین ها مدام بر اساس نقشه ای که مردم با آن تعامل دارند

در بخش های مختلف تغییر می کند.(مقاله نقشه نشان دهنده سرزمین نیست)

به همین دلیل است که ان ال پی روی مدلسازی و انعطاف

پذیری تاکید داشته و آن را هسته ی معرفت شناسی خود می داند.

هدف مدل ها بازتاب یا ساخت واقعیتی واحد نیست،

بلکه هدف آنها شبیه سازی برخی از جنبه های ممکن آنهاست.

در ان ال پی هیچ اهمیتی ندارد که به طور قطع مدلی

درست باشد، بلکه به دنبال مفید بودن آن مدل است.

مفید بودن مدل به میزان اثر بخشی آن در حرکت

به مرحله ی بعدی در توالی تبدیل هاست که رابط میان زیر ساخت و روساخت است.

به جای ساختن واقعیت، مدل ها مجموعه ای از توابع فراهم می کنند

که ابزار یا پلی برای ارتباط میان زیر ساخت و روساخت هستند.

این پل چیزی است که درک انسان از واقعیت را شکل می دهد و

امکان کسب تجربه از واقعیت و بیان آن را برای وی فراهم می کند.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران

 

منبع:

مهارت های ذهنی؛ رابرت دیلتز