معرفت شناسی ان ال پی قسمت اول

معرفت شناسی ان ال پی قسمت اول

معرفت شناسی ان ال پی قسمت اول


 

معرفت شناسی رشته ای است که ساختارها و فرایندهای

زیرین موجود در دانش فرد را بررسی می کند.

واژه ی معرفت شناسی از ریشه ی یونانی کلمه ی epi به معنای بالا یا رو، histanai به

معنای جا و مکان و logo به معنای علت و کلمه شکل گرفته است،

یعنی چیزی که انسان بالای علت ها قرار می دهد.

بنابراین معرفت شناسی نظام پایه ی فرض ها و تشخیص هایی

است که فرد دانش خود را از آنها تولید کرده و بر آنها استوار ساخته است.

مطابق تعریف گریگوری بیتسون:

معرفت شناسی تاریخ سرچشمه ی دانش است،

به عبارت دیگر چگونه می دانید چه می دانید؟

معرفت شناسی ان ال پی از این پیش فرض آغاز شد که

نقشه سرزمین نیست، یعنی ر فرد بر اساس نقشه ی ذهنی خود

به جهان حقیقت می بخشد.(مقاله پیش فرض اول ان ال پی)

 

 

 

 

 

 

 

ان ال پی آموزش می دهد که هیچ نقشه ای درست تر یا

واقعی تر از نقشه ی دیگر نیست، اما توانمندی انسان برای

اثر گذاری بیشتر و نفوذ در گستره ای وسیع تر از آنچه هست،

تابعی از داشتن نقشه ای است که بزرگترین محدوده ی اختیارات

را برای وی فراهم آورد.(مقاله واقعیت و ان ال پی)

بنابراین از نظر ان ال پی استاد کسی نیست که پاسخ درست

تمام سوال ها را بداند و راه حل درست دردست او باد، بلکه استاد

کسی است بتواند فریند یادگیری را به سمت حل مسئله و خلاقیت جهت

دهد تا نقشه ی جدیدی از دنیا شکل دهد که به پاسخ های

جدید و امکانات مفید منجر می شود.

هدف از رسالت استاد شدن در ان ال پی یادگیری نحوه ی مدل سازی به

کارگیری ابزارها و اصول مدل سازی برای پرورش انعطاف پذیری

در عمیق ترین سطح خویشتن است.

معرفت شناسی شامل بررسی پیش فرض های پنهان زیرین در مدل های

مختلف ساختار شخصیت است، یعنی آنچه انسان با دیگران به اشتراک

می گذارد همانند آنچه او را منحصر به فرد کرده است.

معرفت شناسی با نظام تشخیص و مهارت های فرد یا سازمان

برای دستیابی به ارزش ها و اهداف به کار می رود.

معرفت شناسی مفید باید به سوال هاییی مانند چگونه

بدانیم چیزی را می دانیم یا عملکرد مناسبی داریم؟

چگونه بدانیم دیگران چیزی را می دانند یا عملکرد مناسبی دارند؟

و با کدام ابزار می توان دانش و عملکرد مناسب را توسعه داد؟ پاسخ دهد.

معرفت شناسی همچنین به نظامی از ارزش ها و اهداف

با رویکردی مشخص مربوط می شود.

برای مثال، فلسفه ی ان ال پی این است که یادگیری موثر و تغییر

شامل هدف گذاری و تعیین محک ها و روال های بررسی محک ها

برای رسیدن به وضعیت مطلوب است.

بنابراین به منظور تغییر عملکردهای لازم در راه رسیدن به هدف،

مجموعه ی گسترده ای از استراتژی ها و

فعالیت ها مهیا شده است.(مقاله استراتژی در ان ال پی)

سوال بسیار مهم دیگر در ارتباط با معرفت شناسی شخص،

چگونه دانسته های آموخته شده یا کشف شده ی

فرد با دانش کنونی سازگار شده است؟

تا زمانی که تفکر جدید با دانش های کنونی فرد

سازگار باشد، کاربردی نخواهد داشت، هر چند تفکری گرانبها باشد.

در قسمت دوم با ما همراه باشید.

 

گردآوری: روناک روشنگر

گروه آموزشی پژوهشی تا بیکران