سخنان اکهارت تولی درباره‌ی چالش‌های زندگی

اکهارت تولی به آلمانی: Eckhart Tolle نویسنده و معلم معنوی و شهروند کانادا است. او پس از انتشار دو کتاب پر فروش قدرت نیروی حال و زمین نو به شهرت رسید. در این نوشته یکی از ویدیو‌های ایشان که در مورد چالش‌های زندگی سخن می‌گویند این چنین آمده است:

چه چالش شگرفی اینجا هست. این وضعیت زندگی و چالش‌های آن است که آن چه را که عمیق‌تر است استخراج می‌کند پس بدون چالش‌ها شما ممکن بود طی سی سال آینده یا تا زمان بازنشستگی روی صندلی راحتی خود بشینید و نگاه کنید که سرمایه‌تان بیشتر و بیشتر می‌شود و آنگاه بیفتید و بمیرید!!! و شما زندگی ایمنی خواهید داشت چون که بیمه‌ی عمر را گرفته‌اید و سرمایه‌ی شما هر سال بیشتر می‌شود و هیچ چیزی نمی‌تواند به خطا برود هیچ خطایی نیست… بسیار خوب همه چیز عالی است.

هر روز ۵ ساعت تلویزیون تماشا می‌کنید فقط همین! فقط همین!! نه تکاملی نه شکوفایی آگاهی و سپس کسی دیگر وجود دارد که زندگی خود را کاملا به هم ریخته است و به زندان افتاده است و بیست سال آن جا نشسته است و ناگهان بیدار می‌شود در وسط آن و درک می‌کند که من زندگی هستم و وضعیت، نسبتا بی‌اهمیت است و این احساس که آن کسی که من در اساس هستم، و رای هر محدودیتی در سطح بیرونی است بنابراین من گاهی نامه‌هایی از زندانی‌ها دریافت می‌کنم که نوشته‌اند: من بیدار شده‌ام در زندان من آزاد هستم من دیگر ناراحت نیستم و من بیست سال دیگر حبس دارم…من دیگر ناراحت نیستم

من به ندرت نامه‌ای از مردم دریافت می‌کنم که نوشته باشد: من بیدار شده‌ام چون که سرمایه‌ام هر سال بیشتر می‌شود!! در واقع هرگز چنین نامه‌ای نداشته‌ام گاهی از افرادی نامه دریافت می‌کنم که بیدار شده‌اند چون که با یک بیماری بدنی مواجه شده‌اند و اغلب، تغییر در این هنگام روی می‌دهد هر چالشی دارای فرصت بیدار شدن است اگر زندگی چالشی سر راه‌تان نگذاشته است، پس صبر کنید چالش از راه خواهد رسید پس آیا این شگفت انگیز نیست که آنچه وارد زندگی می‌شود، مسئله نیست بلکه یک چالش است آن، چیز دردناکی نیست بلکه چیز عظیمی است فرصتی است برای آگاه‌تر شدن حضور بیشتر یافتن با آنچه که هست بنابراین اجازه دهید به دو جمله‌ی اول آن کتاب بازگردیم زندگی سخت است البته آن پر از چالش است اما همین که این را بدانید و بگویید، این چیزی است که هست زندگی همین است آنگاه دیگر دشوار و سخت نیست آن فقط همان است که هست آن فقط وقتی سخت است که شما این ایده را در سر داشته باشید که آن نباید سخت باشد این یک پارادوکس است زندگی سخت است و وقتیکه بدانید که سخت است، دیگر سخت نیست! دانستن اینکه زندگی سخت است، مستلزم این است که بپذیرید که آن سخت است

اما باید گفت آن فقط وقتی سخت است که شما در برابر زندگی مقاومت کنید و این مستلزم آن است که هر گاه مقاومت از میان رفت آن دیگر سخت نیست آن چالش برانگیز است و هر چالشی سر زندگی فزاینده‌ای همراه می‌آورد دوست من استیو که اینجاست می‌تواند این را تصدیق کند چون که اخیرا با چالشی روبرو شد او در بمبئی در اتاق یک هتل گیر افتاد در حالی که تروریست‌های دیوانه‌ای در اطراف ساختمان بودند برای چند روز و او عمیقا به درون رفت که البته برای او کار دشواری نبود چون که او پیشاپیش در حضور غوطه خورده است سالیان بسیار بنابراین او قادر بود از وضعیت خارج شود وضعیتی که ناگهان می‌توان آن را سخت نامید و به اعماق درون رفت، جایی که نیروی لحظه حال در آن است درون خود آگاهی.