جول اوستین

دیگر نگویید: من هرگز رویاهایم را عملی نمی کنم

دیگر نگویید: من هرگز رویاهایم را عملی نمی کنم

دیگر نگویید: من هرگز رویاهایم را عملی نمی کنم


 

جول اوستین

دیگر نگویید: من هرگز رویاهایم را عملی نمی کنم.

نه! بگویید: من لطف و رحمت خداوند را دارم.

برکت به دنبال من است.

افراد مناسب به دنبال من هستند.

در آینده ی من فرصت ها و جایگاه های جدیدی وجود دارد.

اگر به صحبت کردن مثل این ادامه دهید.

شما محصولی از چیز های خوب را درو خواهید کرد.

در کتاب مقدس آمده: با زبانمان می توانیم به زندگیمان برکت

دهیم یا زندگیمان را نفرین کنیم.

خیلی از مردم متوجه نمی شوند که دارند با

کلماتشان آینده شان را نفرین می کنند.

هر بار که شما می گویید: من هرگز استراحت خوبی

نمی کنم شما زندگی خودتان را نفرین کرده اید.

“من هرگز نمی توانم به آن خانه ی زیبا برسم”

“من نمی توانم این اعتیاد را ترک کنم”

“من هرگز فرد مناسبم را ملاقات نمی کنم”

دست از نفرین کردن آینده تان بردارید.

گاهی اوقات دشمن لازم نیست ما را شکست دهد

ما خودمان، خودمان را شکست می دهیم.

به چیزی که می گویید دقت کنید.

آیا دارید به زندگیتان برکت می دهید؟ یا دارید نفرینش می کنید؟

در دبیرستان همکلاسی داشتم که همیشه خیلی منفی بود.

هر بار که از او پرسیدم چه خبر؟

او یک جواب ثابت داشت. او همیشه می گفت: خبری نیست.

اگر با خودتان صادق باشید و بگویید: خدایا به من کمک کن

تا از شر این ریشه ی نا امیدی و بد خلقی خلاص شوم،

خدایا من هنوز به خاطر اتفاقی که در نوجوانی ام افتاد، عصبانی

هستم. هنوز به خاطر شخصی که رفت ناراحت هستم.

هنوز به خاطر عزیزانم عزاداری می کنم که ۱۲ سال پیش از دست دادم.

خدایا من نمی خواهم بد خلق و ناراحت باشم. می خواهم اشتیاقم برگردد.

می خواهم مثل قبل عشق بورزم.

می خواهم دوباره به دنبال رویایم بروم.

خدایا به من کمک کن تا رهایش کنم و به جلو حرکت کنم.

این اولین قدم برای خلاص شدن از شر ریشه ی نا امیدی است.

آن را شناسایی کنید و از خدا بخواهید به شما کمک کند.

نمی توانید خودتان به تنهایی انجامش دهید.

از او بخواهید که کمک تان کند تا شخصی را که آزارتان داد ببخشید.

از او بخواهید که کمک تان کند تا بد خلقی و نا امیدی را آزاد کنید، تنفر را

وقتی آن آلودگی ها را خارج کنید نه تنها احساس می کنید باری از دوش تان

برداشته شده است، بلکه شادی تان را پس می گیرید.

دوباره شروع به رویا پردازی می کنید.

 

 

دانلود رایگان با حجم ۴٫۸ مگابایت

دانلود رایگان با حجم ۹٫۳ مگابایت

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]