کارها را به تعویق انداختن

دلیل اصلی به تعویق انداختن کارها چیست؟!

من به کلمه “به تعویق انداختن” اعتقادی ندارم.

من به خانم جوانی در استرالیا که به من گفت:

“من کارهایم را به تعویق می اندازم”

گفتم: ببین، اگر به تو بگم فردا صبح ساعت ۵ با هم ملاقات کنیم و من به تو ۳ میلیون دلار خواهم داد.

کجا خواهی بود؟

او گفت: من دقیقا ساعت ۴:۵۹ دقیقه اینجا خواهم بود.

و آمده ام که آن ۳ میلیون دلار را بگیرم

و من گفتم: پس چیزی به نام “تعویق انداختن” وجود ندارد.

چیزی که هست، این است که کارتان برایتان مهم نیست

برایتان ارزشی ندارد.

واقعا دوست ندارید که بیدار شوید و از تخت بیرون بیایید؟

آره! من بیدار خواهم شد و از تخت بیرون خواهم آمد.

حتی اگر دچار احساسات هم شده باشم، این کار را انجام می دهم.

من از احساساتم می گذرم.

واقعا نمیخواهم ورزش کنم؟

ورزش می کنم.

من واقعا دوست ندارم که روی یک پروژه سخت کار کنم.

من روی آن پروژه سخت کار خواهم کرد.

حالا…

این ها می توانند نشانه هایی باشند که شما نیاز به مرخصی و استراحت دارید.

و این نشانه ها شاید درست باشند.

اما امروز را مرخصی نگیرید.

امروز نه! تا فردا صبر کنید.

تسلیم آن “لذت آنی” که در گوشتان زمزمه می کند، نشوید.

آن را خفه کنید.

به آن صدای حقیر گوش ندهید.

به جای آن از احساسات بگذرید.

وزنه را بلند کنید روی تپه ها بدوید.

روی پروژه ها کار کنید از تخت بیرون بیایید.

به عنوان یک قاعده کلی من “به تعویق انداختن کارها” را دوست ندارم.

شما لازم است که کارها را انجام دهید.

اما…

اگر می خواهید استراحت کنید آن چیزی است که شما باید آن را به تعویق بیاندازید.

آن چیزی که من از شما می خواهم آن را به فردا موکول کنید و اگر فردا رسید و شما همچنان اینگونه احساس کردید که نیاز به استراحت و مرخصی دارید.

باشه مشکلی نیست، استراحت کنید.

اما شانس این وجود دارد که شما احتیاج به آن استراحت و مرخصی نداشته باشید.

شانس این وجود دارد که متوجه شوید تمایل به استراحت فقط ضعف بود.

این کار فقط تمایل به سپری کردن مسیری با کمترین تنش و مقاومت است.

مسیر سرازیری، مسیر آسان این چیزی است که برای شما ضروری و مهم نیست و وقتی که چیزی برای شما ضروری نباشد، آن را رها می کنید.

شما مدرسه می روید.

 

بله!

شاید نمراتی را دریافت کنید و پایه ها را پشت سر بگذارید.

اما اگر این برای شما ارزش نداشته باشد اگر برایتان مهم نباشد شما نمی توانید آن را در اولویتتان قرار دهید.

برای مشاهده کامل کلیپ از لینک زیر استفاده نمایید.

 

[us_iconbox icon=”fa-battery-full” title=”همه کلیپ های انگیزشی” title_size=”20PX” link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2Fsendclip%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C|target:%20_blank|”][/us_iconbox]