خودگویی سازنده برای موفقیت

خودگویی سازنده برای موفقیت

خودگویی سازنده شاید بتوان گفت قویترین تاثیری که می توانید روی نگرش و شخصیت خودتان بگذارید،

حرف هایی است ، که به آن باور دارید و با خود می زنید.

[ult_createlink title=”خودگویی ها ما را به کجا می برند” btn_link=”url:http%3A%2F%2Ftabikaran.com%2F%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%25A9%25D8%25AC%25D8%25A7-%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF%2F|title:%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C|target:%20_blank|” link_hover_style=”Style_2″ text_color=”#ffffff” text_hovercolor=”#ffffff” background_color=”#1e73be” bghovercolor=”#dd3333″ text_style=”right” heading_style=”text-decoration:underline;,font-style:italic;”]

شما در هر لحظه از زندگیتان در ذهنتان با خود حرف مي زنيد،

تجربه هايتان را تفسير مي كنيد، قضاوت مي كنيد و درمورد احساسات و انگيزه هاي ديگران فرضيه سازي مي كنيد.

نتايج را پيش بيني مي كنيد اين كارها يعني توانايي (تفسير كرن، جستجوي معنا، اسناد سازي علت ها و معلول ها و فرضيه سازي)

اينها همه طبيعي هستند و اين توانايي ما را از موجودات ديگر رده پايين جدا مي سازند.

با وجود اینکه خودگویی رفتاری سازگارانه است و به شما کمک می کند تا محیط اطرافتان را بشناسید،

در عین حال می تواند رنج آور و بازدارنده باشد.

خودگویی سازنده درونی به طور مرتب باورهای مرکزی و قوانین شما را منعکس می کند.

البته خودگويي هم مي تواند سازنده باشد هم مخرب و رنج آور!

آنچه برایتان اتفاق میفتد مهم نیست،

آنچه که افکار و احساسات شما و در نهایت عملتان را تعیین می کند ، نحوه پاسخگویی شما به اتفاقات است.

با کنترل مکالمه های درونی خود یا خودگویی سازنده خود می توانید ابعاد مختلف زندگیتان را کنترل کنید.

خود گویی های شما کلماتی هستند که جهت توصیف وقایع پیش آمده

و صحبت از احساسات پیرامون وقایع خارجی از آنها استفاده می کنید.

ويگوتسگي ( ۱۹۶۲) اولين شخصي بود كه در مورد «تكلم خودمحور» سخن به ميان آورد.

وي معتقد بود كه رشد انديشه به وسيله زبان تعيين ميشود،

به نظر وي گفتار نه تنها تفكر را ممكن ميسازد، بلكه در تنظيم رفتار نيز نقش دارد .

خودگویی سازنده

آرنولد توین بی تاریخ شناس، نظریه ی چالش-پاسخ را در تاریخ مطرح نمود.

توین بی، ۲۱ تمدن بزرگ بشری در تاریخ را مورد بررسی قرار داد

و به این نتیجه رسید که هرگاه روستاها یا شهروندان این تمدن ها بر چالش های کوچکشان غلبه می کردند

رشد و توسعه می یافتند و در نتیجه با چالش های بزرگتر مواجه می شدند و بیش از پیش گسترش میافتند.

زمانیکه این تمدن ها قدرت و ارده ی مقابله با چالش را از دست می دادند شروع به انحطاط می کردند.

این نظریه در زندگی ما نیز به کار می آید:

شما همواره با چالش ها و موانع موقتی روبرو هستید که بخش اجتناب ناپذیر زندگی هستند.

اگر بتوانید بر آنها غلبه کنید به یک انسان قوی و بهتر تبدیل می شوید.

بیشترین توانایی شما در کسب موفقیت از نحوه ی کنارآمدنتان با زندگی مشخص می شود.

گفت و گو با خود، می تواند بر وضعیت ذهن فرد تأثیر بگذارد ؛

یعنی باعث شود ما باورها و احساسات مثبت تر و بهتری داشته باشیم.

یا برعکس دچار احساسات منفی و بدتر می شویم.

خودگویی سازنده

خودگویی سازنده

دکتر مارتین سلیگمن از دانشگاه پنسیلوانیا، در کتاب خود تحت عنوان “خوشبینی آموخته”

با بهره گیری از آزمون های فراگیر، در می یابد که افراد خوش بین سعی می کنند وقایع را به صورتی تفسیر نمایند

که ذهن خود را خوش بین و احساسشان را تحت کنترل نگه دارند.

افراد خوش بین عادت به گفتگو با خود به شیوه های سازنده دارند.

هرگاه با یک بدبیاری مواجه شوند، سریعا آن را به گونه ای برای خودشان توجیه می کنند ،

که آن اتفاق قدرت ایجاد هرگونه عواطف منفی و احساس عجز و ناتوانی را از دست می دهد.

ناپلون هیل که با ۵۰۰ نفر از موفق ترین افراد آمریکا مصاحبه کرده است به این نتیجه رسید ،

که گیر افتادن در یک وقفه یا سرخوردگی بذر موفقیت یا سودی به همان اندازه یا بزرگتر است و این بزرگترین راز موفقیت است.

محققان دريافته اند كه قهرمانان المپيك و ورزشكاران برجسته از خودگويي به عنوان يك راهبرد انگيزشي،

براي كسب مهارت، كنترل تمركز توجه و به منظور افزايش اعتماد به نفسشان استفاده ميكنند.

همچنين مشخص شده كه خودگويي بر اجرا تأثير ميگذارد.

در مفهومي گسترده،نوع خودگويي استفاده شده توسط ورزشكاران، در بهبود يا اختلال اجرا اهميت بسزايي دارد.

نوع خودگويي استفاده شده توسط ورزشكاران در مفهومي گسترده،

در جهت بهبود (خودگويي مثبت) يا اختلال در اجرا (خودگويي منفي) مهم است.

شواهد زيادي مبني بر تأثير مثبت استفاده از خودگويي به عنوان يك روش شناختي وجود دارد.

هاتزيگورگياديس و همكاران تأثيرات خودگويي روي اعتماد به نفس،

اضطراب و عملكرد تكليف در تنيس بازان جوان را بررسي كردند.

آنان نشان دادند كه خودگويي مثبت ميتواند سبب بهبود اعتماد به نفس و كاهش اضطراب شناختي شود .

افزايش اعتماد به نفس را ميتوان به عنوان پيامد مداوم خودگويي در نظر گرفت؛

كه توجيه كنندة تأثيرات بهبود دهنده خودگويي مثبت است.

پژوهش ها

پژوهشگران با مطالعه در خصوص خودگویی های بیماران افسرده

دریافته اند که آنها اغلب دارای خودگویی های منفی و مخرب هستند.

شما نیز شاید گاهی دچار این خودگویی های منفی و ناکارآمد می شوید

و به این نتیجه رسیده باشید که تغییر این الگوی خودگویی غیرممکن به نظر می رسد.

اما تغییر خودگویی منفی به گفتگوی درونی سازنده تر وجود دارد.

شرط اول به وجود آوردن این تغییر، آگاهی یافتن از این خودگویی ها و تأثیر مخرب آنها است.

خودگویی منفی اغلب به صورت اتوماتیک و سریع اتفاق می افتد به طوری که شاید حتی متوجه آن نشوید.

افزایش ذهن آگاهی و حضور در اینجا و اکنون و پرهیز از قضاوت های بدون شواهد کافی،

از بهترین راه های تغییر الگوهای خودگویی است.

البته این تغییر همانند سایر مهارتها نیاز به تمرین و زمان دارد.

همه ما در طول روز فکرهای زیادی را از سر می گذرانیم. اما همه آنها واقعی نیستند .

میزان واقعی بودن فکر خود را بسنجید.

به عنوان یک قاضی در مورد فکر خود قضاوت کنید.

ببینید فکرتان تا چه اندازه واقعیت دارد.

اگر تا حد زیادی واقعی بود تلاش کنید برای آن راه حلی پیدا کنید.

مثلا اگر دلایل و شواهد کافی برای این خودگویی منفی دارید ؛

که “دیگران من را دوست ندارند” فکر کنید که چگونه می توانید رفتار خود را تغییر دهید تا فرد دوست داشتنی تری شوید.

اما اگر فکرتان واقعیت کمی دارد بهتر است آن را با جملات و خودگویی های مثبت جایگزین کنید.

بنابراین زمانی که فکر یا خودگویی منفی تان را شناسایی کردید، به خودتان بگویید ” این تنها یک فکر است”.

بنابراین شما باور دارید که یک فکر فقط یک فکر است نه حتما یک واقعیت.

گاهی اوقات بعد از خودگویی سازنده مثبت، تغییر وضعیت روانی خود را به خوبی حس می کنید.

یکی از معروف ترین عبارت های تأکیدی، جمله ای است که « دکتر امیل کوئه» به بیمارانش توصیه می کرد:

« من هر روز از هر جهت بهتر و بهتر می شوم».

می توانید عبارت های مناسب را انتخاب کنید یا خودتان براساس وضعیت خود مناسبترین عبارت را طراحی کنید.

یادتان باشد هم محتوی جمله باید مثبت باشد و هم از کلمات مثبت استفاده کنید یعنی:

به جای: من نمی خواهم حواس پرت باشم.

بگویید: من می خواهم توجه و تمرکز خوبی داشته باشم.

معجزه ای به نام تغییر واژه

همیشه بهتر است که به جای استفاده از واژه ی مشکل، از واژه وضعیت استفاده کنید،

پیشامد اتفاق افتاده همان است و تغییری نکرده،

روش شما در پیشامد برای خودتان است که باعث می شود کاملا متفاوت به نظر آید.

واژه وضعیت بهتر، واژه چالش است. واژه ی چالش ذاتا مثبت است.

و حتی می توان بهترین واژه ممکن را بکار برد و آن فرصت است، در صورت بروز فرصت!

شما تمام نیروهایتان را صرف پی بردن به این فرصت می کنید تا آن را کشف نمائید.

هر وضعیتی اگر به چشم یک فرصت برای رشد و پیشرفت نگریسته شود، یک وضعیت خوشایند به حساب می آید.

نقطه آغاز فرایند تبدیل شدن به یک فرد کاملا مفید این است

که در تمام دقایق روز بر خودگویی های خود نظارت و کنترل داشته باشید.

افکارو گفتارتان را مثبت و در راستای اهدافتان نگه دارید

و ذهن خود را روی آنچه می خواهید انجام دهید و کسی که می خواهید بشوید متمرکز نمایید.

وقتی ازروش خود گویی سازنده استفاده کرده، و گفته ها و تصاویر ذهنی تان را همسو با اهداف و رویاهاتان قرار دهید،

هیچ عاملی نمی تواند شما را از حرکت در مسیر موفقیتی که پیش رو دارید، باز دارد.

 

گردآوری: روناک روشنگر

منابع:
زندانیان باور:ماتیو مک کی/ پاتریک فانینگ
۱۴ اصل دستیابی به موفقیت: برایان ترسی
https://jmlm.ut.ac.ir
www.rasekhoon.net
www. ravantm.blogfa.com
www. tebyan-zn.ir

 

خودگویی سازنده