تفاوت نو آوری با خلاقیت

تفاوت نو آوری با خلاقیت

تفاوت نو آوری با خلاقیت

تحلیل زبانشناسی کلمه نوآوری(Innovation) نشان می دهد که این کلمه ترکیب خاصی است; ازمجموعه ای به شکل زیر که بیان کننده  معرفی; و ارائه چیزی تازه به جامعه توسط یک حرکت فعالانه است.

تعاریف زیادی هستند که آن را معادل نوآوری می دانند مانند:

خلاقیت اجرائی شده، کاربردی و واقعیت بخشیده شده!

نوآوری خلاقیتی است که سود به همراه دارد!

در هر صورت نوآوری تا وقتی به مردم نشان داده نشود وجود ندارد. ;اگر فرایند فعال معرفی اختراع به مردم، وجود نداشته باشد، نوآوری نیز معنی ندارد. تفاوت نو آوری با خلاقیت

پس مشخصه اساسی نوآوری، پیاده سازی و به کار بردن آن نیست; و حتی جسمیت دادن به آن نیز مشخصه اصلی نوآوری نیست.; بلکه زمان انتقال آن، لحظه ای که خلاقیت از شخص به گروه اجتماعی منتقل می شود، نوآوری اتفاق می افتد. تفاوت نو آوری با خلاقیت

95050202

نوآوری با خلاقیت تفاوت دارد

خلاقیت از نظر کلی شامل پدید آوردن یک ایده و اظهار کردن آن می گردد و نتیجه اش وقوع یک پدیده است.; برای تحکیم قدرت خلاقیت باید فکر یا ایده را بصورتی بکار گرفت که تجربه از یک سو; و واکنش خود شخص و سایرین از سوی دیگر باعث تقویت عملکرد شوند.; با تشویق فعالیت های خلاقانه، میزان خلاقیت در فرد افزایش می یابد”. تفاوت نو آوری با خلاقیت

خلاقیت به ندرت در انزوا رخ می دهد، زیرا نیازمند ذهن، افکار و اختراعات سایر مردم است.

نوآوری ، فرایند تبدیل خلاقیت (ایده نو ) به محصول (کالا یا خدمت ) و ارائه آن به بازار است.

خلاقیت ، تجلی یک اندیشه نو است ، در حالی که نوآوری عملی ساختن آن فکر و اندیشه است.

نوآوری ، فرایندی است که کارآفرینان توسط آن ، فرصتها را به ایده های قابل عرضه به بازار تبدیل می کنند.

نوآوری، ارائه راه حلهای جدید در پاسخ به نیازهای جامعه است.

– برای تفکیک ایده و فرصت از یکدیگر و شناخت رابطه آنها با هم می توان گفت که هر ایده ای یک فرصت نیست ، اما هر فرصتی حتما یک ایده در دل خود دارد.

خلاقیت حاصل بدیعیت و تازگی است و نوآوری به کارگیری این تازگی در جامعه است.

به زبان ساده خلاقیت تازگی ایجاد شده و نوآوری تازگی منتقل شده است.

بنابراين همان طور كه ملاحظه مي گردد دو واژه خلاقيت و نوآوري داراي دو مفهوم متفاوت جداگانه; ولي در عين حال مرتبط با يكديگر مي باشند .

95050203

نوآوري به معني فراورده جديد در سطح سازمان :

در اين نوع تعريف ، منظور از نوآوري فراورده جديد يا محصول خلاقي است كه توسط يك سازمان ارائه مي گردد.; فراورده خلاق مي تواند نرم افزاري مانند انواع خدمات; (مثل خدمات آموزشي ، خدمات بهداشتي درماني ، خدمات اداري و …); و يا سخت افزاري مانند كالاها (مثل محصولات صنعتي ، محصولات داروئي ، محصولات غذائي و …); باشد. همه سازمانها براي بقا نيازمند انديشه هاي نو و نظرات بديع و تازه اند.; نوآوري فرايند كسب انديشه‌اي خلاق و تبديل آن به محصول و خدمت و يا يك روش عملياتي مفيد است.

اگر شما می خواهید نابغه باشید، بیاموزید که چگونه نوعی از تازگی را انتخاب کنید; که میلیون ها تغییر در پی دارد. یعنی ایده هایی که آنها خود ایده های دیگری تولید می کنند; و بنابراین سبب تغییر دنیا می شود. تفاوت نو آوری با خلاقیت

توانایی نوآورانه تان را پرورش دهید

با توجه به اینکه ویژگی اصلی نوآوری، انتقال تازگی از فرد به گروه و اجتماع است، بنابراین ما باید آن را در جهت بهبود و پیشرفت بیشتر به کار ببریم.

نو شناسی، علم شناخت تازگی،  اظهار می دارد که در همه  چیز پنج سطح جهانی قابل حصول وجود دارد: در طبیعت، جهان، زندگی، تاریخ ،آموزش و ….

  •  سطح وجودی: اشیاء باید وجود داشته باشند، یا به وجود بیایند تا اثر و اتفاقی بر آنها حادث شود.
  • سطح ارتباطی: وقتی شیئی به وجود آمد، در ارتباط با بقیه  قسمت ها، موجودات و اتفاقات قرار می گیرد.
  • سطح ابزاری: از بین تمام ارتباطات این سطح از بیشترین اهمیت برخوردار است
  • سطح منطبق سازی: این اشیاء و ابزار باید به طور صحیح و مناسبی به مردم معرفی شوند، تا به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرد.
  •  سطح نوآورانه: هر چیزی که به جامعه  منتقل شود و بوسیله جامعه پذیرفته گردد یک نوآوری محسوب می شود.

دو نوع عمده ازتازگی وجود دارد: تازگی آرمانی و تازگی مادی

تازگی آرمانی؛ نامحسوس، نامرئی، غیر قابل لمس و نا دیدنی توسط عموم مردم است. در عوض دربردارنده بازتاب ها، تصاویر، ایده ها، احساسات و معانی جدیدی است. تفاوت نو آوری با خلاقیت

تازگی مادی؛ قابل لمس و قابل مشاهده توسط دیگران است و اشیاء، اجسام و فرایندها را در بر می گیرد.

ما دائما این دو نوع تازگی را در زندگی مان تجربه می کنیم. هر چه ایده های شما بیشتر و بهتر باشند، احتمال موفقیت تان بالاتر و بیشتر می شود. تفاوت نو آوری با خلاقیت

نوآوری وجودی ( نوآوری در مرحله موجودیت):

هر چیز و اشیاء جدیدی که به زندگی شما آورده می شوند و آن را تغییر می دهند.

مانند: ساختن و حتی به نوعی بدست آوردن لباس ها، ظروف و وسایل جدید و … تفاوت نو آوری با خلاقیت

مردم اشیاء و چیزهایی را می سازند( می کارند، تعمیر می کنند، می خرند و …); تا خانه های شان را و محل کارشان – زندگی و موجودیت شان را- متفاوت سازند.; آنها در سطح وجودی دست به نوآوری می زنند.; گرچه بسیاری از آنها این کار را نوآوری نمی دانند، اما این نیز نوعی نوآوری محسوب می شود.

نوآوری ارتباطی ( همه چیزهای جدید در حیطه ارتباطات)

  • استفاده از عبارات و اصطلاحات جدید در گفتگو
  • به کار بردن تلفظ ها و آهنگ های جدید
  • استفاده از کلمات و لغات تازه
  • تمرین کردن شکل های جدید ارتباطی
  • به وجود آوردن زبان های جدید

95050204

کلمه و واژه نتیجه خلاقیت است اما به کار بردن آن در ارتباطات نوآوری است.

جامعه ما به معنای واقعی با هرگونه ارتباطی تغییر می کند. گاهی اوقات این تغییر کوچک است، بعضی اوقات هم تغییری بزرگ مانند جنگ و انقلاب صورت می گیرد که علت آن ممکن است یک کلمه اشتباه، یک عبارت توهین آمیز و یا یک متن ناشیانه باشد.

نوآوری ابزاری: عرضه و پذیرش ابزارهای جدید (کامپیوتر جدید، ماشین جدید، گوشی جدید و…)

ارائه روش ها، تکنیک ها و قوانین عملکردی جدید

مردم ابزارهای جدیدی تولید می کنند و سپس آنها را به دیگران می فروشند. فرد و جامعه به ابزارهای جدید، برای به دست آوردن نتایجی جدید و تازه نیاز دارند. تفاوت نو آوری با خلاقیت

این نوآوری در عرضه ابزار و دستگاه های جدید به مردم است.

نوآوری در آشناسازی و منطبق سازی: آموزش مهارت هایی برای بکارگیری ابزار در شرایط و موقعیت های مشخص

انجام یک معارفه عمومی برای هرگونه ابزار، دانش یا اطلاعات.

با وجود اهمیت زیاد ابزارها، اما شرایطی که این ابزارها در آن مورد استفاده قرار می گیرند یا مسائلی که حل می کنند، مهارت هایی که نیاز دارند و روش هایی که می توان آنها را در مورد مسائل گوناگون و متنوع به کار برد، باید توسط جامعه شناخته و آموخته شوند.

مردم از این طریق می آموزند، از آنها استفاده می کنند و باتجربه تر می شوند و جامعه نیز هوشیارتر می شود.

نوآوری نوآورانه: انتشار خبر، ثبت، انتشار، پخش و اعلام کردن، تولید نمایش های هنری و اجرا

اشخاص در این مرحله به مقدار زیادی با تازگی و بدیعیت در ارتباط اند.

آنها تشنه تولید و انتقال تازگی هستند و در فکر مقالات؛ کتاب ها، نمایش ها و نمایشگاه ها و برنامه های تلویزیونی جدیداند و آنها را عملی می کنند.

همه انواع دارایی های فکری و عقلی که تحت حمایت قوانین اند در این سطح قرار می گیرند. این سطح مبدعان حرفه ای است. تولید کنندگان و انتقال دهندگان تازگی.

صعود به قله نبوغ: با آشنا شدن با لایه های نوآوری می توانید لایه ای که می خواهید بر آن تمرکز کنید و لایه ای که قرار است قدم بعدی تان باشد را انتخاب کنید.

شما در چه مرحله ای از نوآوری قرار گرفته اید و قدم بعدی در توسعه دادن نوآوری تان چیست؟

 

گردآوری: روناک روشنگر

 

منابع:
مگا خلاقیت؛ دکتر آندره جی. الینیک
http://shirvanchange.blogfa.com/
http://masiremovafaghiat.blogfa.com/
http://behrav.blogfa.com/

 

تفاوت نو آوری با خلاقیت