بهداد بخشی – همایش رایگان نهایت خود باوری

بهداد بخشی – همایش رایگان نهایت خود باوری

بهداد بخشی – همایش رایگان نهایت خود باوری


بهداد بخشی مدرس این دوره

در این معارفه چه گفته خواهد شد؟

  • چرا باید ذهنی آرام داشت؟
  • چرا باید به راحتی و به شکلی درست نه گفت؟
  • چرا باید در درخواست کردن قدرت و مهارت بیشتری به دست آورد؟
  • چرا باید با خجالتی بودن خداحافظی کرد؟
  • چرا باید از احساس گناه و پوچی رها شد؟
  • چرا باید به راحتی مقابل جمع صحبت کرد؟

 

زمان: ۲۰ و ۲۱ آبان ماه

مکان: کیان پارس – انتهای خیابان ۹ شرقی – مرکز فنی حرفه ای خوارزمی

برای ثبت نام عدد ۱ را به شماره ۰۹۹۰۲۵۱۶۰۷۶