بررسی فرایند تفکر ارسطو در ان‌ال‌پی

ارسطو، پدر علم مدرن، به یقین یکی از موثرترین نوابغ در تمدن غرب است. محدوده‌ی تفکر ارسطو، گستره‌ی وسیعی از علوم را در بر می‌گیرد که شامل فیزیک، اخلاق، منطق، سیاست، زیست، شعر، کلام، متافیزیک و روانشناسی است. کشفیات و نقش ارسطو در هر کدام از این حوزه‌ها به قدری بنیادی بوده است که قرن‌ها نتیجه‌ی قطعی تلقی می‌شد.

به وضوح، ارسطو استراتژی بسیار ویژه‌ای در سازماندهی مشاهده‌ی دنیای پیرامونش داشته که توانسته است چنین شاهکار فلسفی شگفتی ایجاد کند. فرایندهای ذهنی ارسطو، او را قادر ساخته است تا عرصه های متفاوت زندگی را خلاقانه کشف کرده و اطلاعاتش را سودمندانه سازمان‌دهی کند، افلاطون از او به مغز یاد می‌کند. مجوز خروج تمدن غرب از عصر هایتاریک به رنسانس، کشف مجدد روش تفکر ارسطو بود. (مقاله استراتژی افراد را چگونه با ان‌ال‌پی پیدا کنیم (قسمت اول) )

از نقطه نظر ان‌ال‌پی ارسطو استراتژی موثر خصوصی برای مدل‌سازی داشته و در واقع مدل‌گرا بوده است. ارسطو به عرصه‌ی تجربه‌های اساسی انسان نگاه می کرد و مدل بسیار قدرتمندی از آن می‌ساخت. با وجود این که در زمینه‌ای حرفه‌ای نبود، ولی می توانست از جنبه‌های مختلفی به سطوح عمیق دانش مربوط به آن زمینه‌ی خاص برسد.

آنچه باید به آن توجه کرد، روش تفکر او در رابطه با تجربه‌هایش است. با بکارگیری روش‌های مدل‌سازی ان‌ا‌ل‌پی روی نوشته‌های ارسطو، میتوان نقشه‌ی عناصر ویژه‌ای از استراتژی ارسطو را به گونه‌ای استخراج کرد که معرفتی جدید و مخصوص به نبوغ موثر او و چگونگی استفاده از آن در زندگی امروز پیدا شود. در این بحث امکان شناسایی روندی وجود دارد که نوابغ به صورت ناخودآگاه از آن روند حسی در زمان تفکر استفاده می‌کنند. (مقاله ارسطو و حواس پنجگانه در ان‌ال‌پی)

یافتن اصول اولیه

شاید مهمترین بخش نبوغ ارسطو توانایی او در کشف الگوها و قوانین پایه در ارتباط با هر زمینه‌ی تجربی بوده که برای تحقیق انتخاب می‌کرده است. همان‌طور که در کتاب فیزیک خودش بیان می کند: در هر زمینه‌ای، وقتی موضوع تحقیقی دارای اصول، شرایط یا عناصری است، آشنایی با آنها دانشی است که گفته می‌شود دانشمندان به آن دانش دست پیدا کرده‌اند. تا زمانی که با شرایط اولیه یا فرض‌های اولیه چیزی آشنا نشده ایم، نباید فکر کنیم که آن را می شناسیم و تحلیل خود را از ساده‌ترین اجزای آن فراتر نبریم…

باید در مسیر پیشرفت از کلیات به جزئیات حرکت کرد، مانند بچه‌ای که در ابتدا به همه‌ی مردها پدر می‌گوید و به همه‌ی زنها مادر می گوید و پس از بزرگ شدن فرق آنها را تشخیص می‌دهد.

در زبان ان‌ال‌پی فرایندی که ارسطو از آن صحبت می کند «دسته‌بندی» خوانده می شود. به نظر می رسد استراتژی ارسطو برای شناسایی اصول اولیه حرکت از کل به جزء است که در آن قطعه‌ی بزرگ درک شده با عناصر حسی را در نظر می گیرد و به واسطه‌ی آنالیز به ساده‌ترین و کوچک ترین شکل مستقل آن می‌رسد. (قسمت دوم مقاله استراتژی افراد را چگونه با ان.ال.پی پیدا کنیم؟)

گرداآوری: روناک روشنگر
گروه آموزشی پژوهشی تا‌بیکران
منبع: مهارت‌های ذهنی؛ رابرت دیلتز